Eeklo

Aanmelden kleuter- en lager onderwijs

Als je jouw kind wil inschrijven voor het schooljaar 24-25 in een Eeklose kleuter- en lager onderwijs moet je vanaf dit schooljaar dit aanmelden via een centraal digitaal aanmeldingssysteem op www.eeklo.be/basisonderwijs. De stad Eeklo verleent hierin zijn verdere medewerking, vroeger via het Eikenblad, nu digitaal.Aanmelden kan vanaf dinsdag 27 februari tot en met dinsdag 19 […]