• Kaprijke
25/04/2021
De gemeente Kaprijke wil de schoolomgevingen een stuk veiliger maken en startte hiermee in de Zuidstraat in Kaprijke. De oversteekplaats aan De Kaproenen werd als eerste aangepakt. Met de in opbouw zijnde nieuwe wijk aan de Kleine Zuidstraat, verwacht het gemeentebestuur van Kaprijke heel wat meer verkeer in de buurt van de lagere school in Kaprijke. “Het belangrijk dat niet al het verkeer vanuit de nieuwe wijk via de Zuidstraat richting expresweg trekt” klinkt het op het gemeentehuis. Aanpassingen in de Zuidstraat zijn hiervoor noodzakelijk.” Het beleid pakte meteen de koe bij de hoorns en paste de Zuidstraat lichtjes aan ter hoogte van de uitgang van de school. Er kwam een asverschuiving en de parkeerplaatsen werden herschikt. Waar nu wagens parkeren, wordt het opnieuw voetpad. Op de weg komen waarschuwende markeringen met de vermelding ‘School’. De kosten voor het project worden geraamd op iets meer dan 11.000 euro. (SAS)