• Zomergem

Zomergem - De plannen voor de herinrichting van de omgeving van het sportcentrum Den Boer zijn aangepast in die zin dat er een bewakingscamera aan het sportcentrum komt om de omgeving optimaal in de gaten te houden.

Pas enkele weken geleden werd het concept voorgesteld en nu al zijn er veranderingen aangebracht. Zo wordt de site rond Den Boer zone 30 en komt er bij een van de twee overdekte fietsstallingen er ook een bromfietsstalling. Ook de plaatsen voor de andersvaliden worden herschikt en komen er in de nieuwe plannen ook bomen op alle hoeken van de Sportlaan met Den Boer. Ook de voetpaden werden hertekend en aangepast aan de zwakke weggebruiker die prioriteit krijgt.
Ook het doorgaand verkeer wordt ontmoedigd en vertraagd en op de parkeerplaatsen aan de tennisterreinen wordt ingegrepen zodat de auto's niet meer met hun neus over het voetpad kunnen komen te staan. En om de fietsenstalling en de site voor de sporthal in het oog te kunnen houden, komt er eveneens een bewakingcamera. Verder wordt het multifunctioneel terrein aan de ingang van de sporthal ingebed in een groenzone. Het terrein zal gebruikt worden voor diverse sporten en zal dan toch niet in kunstgras aangelegd worden. (FPS)