• Zomergem
16/03/2010

Zomergem- Dirk Batsleer mag nog blijven zetelen als onafhankelijk schepen in het college van Zomergem, maar heeft amper nog bevoegdheden. Nadat hij eerder al uit de Open VLD-fractie was gezet, ontnamen zijn collega's nu ook de meeste van zijn bevoegdheden als schepen. Toch blijft Batsleer strijdvaardig: 'Ik eis mijn bevoegdheden terug!'
Aan het begin van de legislatuur, mocht Batsleer zich ontfermen over sport, feestelijkheden, buitenschoolse kinderopvang, seniorenbeleid en toerisme in de gemeente. Maar daar blijft nu niet veel meer van over. Burgemeester Jo De Coninck neemt feesten en jubilea over, Guy De Neve buigt zich over sport, Mark De Jaeger krijgt er toerisme bij en OCMW-voorzitter Johan De Muynck mag zich nu ook bezighouden met de dossiers rond buitenschoolse kinderopvang en seniorenbeleid. In de portefeuille van Batsleer steken nu nog enkel van zijn andersvalidenbeleid, tewerkstelling, kermissen en crematoriumbeheer. Niet bepaald de zwaarste bevoegdheden.

WAT VOORAF GING:
Het afnemen van zijn bevoegdheden is voorlopig een hoogtepunt in de geëscaleerde ruzie tussen Batsleer zelf en de rest van het college, vooral dan binnen de Open VLD. In 2006 werd de thuisverpleger nog verkozen met 916 stemmen, wat 35% meer was in vergelijking met zijn resultaat in 2000. Toen was alles nog koek en ei en van zijn partij, Open VLD, en mocht hij opnieuw schepen worden. Hoewel volgens hem de eerste barstjes toen al zichtbaar waren. 'Niettegenstaande ik de grootste stijger was (+35,91% op een dalende lijst) stond ik tijdens de onderhandelingen mijn 2e schepenmandaat af aan onze coalitiepartner', zegt Batsleer er zelf over. 'Ik werd derde schepen met bevoegdheden: sport, feestelijkheden, kinderopvang, seniorenbeleid, toerisme en PWA. Maar meteen voelden we ook dat de vriendschappelijke sfeer uit het college van 2001-2006 verdwenen was.' Vanaf toen begon het ook de verkeerde kant op te gaan. Zo verscheen Batsleer soms te laat op de gemeenteraad. Lastig als de meerderheid amper een zetel op overschot heeft. Batsleer excuseerde zich telkens en probeerde te overtuigen dat zijn werk als thuisverpleger niet altijd even makkelijk te combineren is met andere afspraken als schepen. Maar het was duidelijk dat de relatie tussen hem en zijn collega's schepenen, danig aan het verzuren was.
Half juni vorig jaar, ontplofte een eerste bommetje in het Zomergemse gemeentehuis. Collega schepen Mark De Jaeger en bovendien partijgenoot van Batsleer, diende een klacht in omdat die op een onbeschofte manier zou zijn uitgevlogen tegen twee gemeenteambtenaren. Uiteindelijk kwam Batsleer er vanaf met een blaam. Maar toen Batsleer in september opnieuw niet kwam opdagen bij het begin van een gemeenteraadszitting, stapte de voltallige oppositie op, waardoor de zitting niet kon doorgaan. Batsleer kreeg meteen de wind van voor van zijn eigen fractie. 'Hij is eigengereid en komt uit voor zijn eigen mening, los van het partijstandpunt', klonk het toen. Begin oktober resulteerde dat in het ontslag van Batsleer uit de Open VLD-fractie. Batsleer bleef zijn bevoegdheden behouden, maar zetelde voortaan als onafhankelijke in het college.
Maar de bom barstte verder want Batsleer gedroeg zich ook als onafhankelijke. Wanneer hij zich niet kon verzoenen met een punt op de gemeenteraad, schrok hij er niet voor terug om mee te stemmen met de oppositie. Ook bij de stemming over de begroting 2010, stemde Batsleer tegen, tot groot ongenoegen van de rest van de meerderheid uiteraard. De druppel was uiteindelijk de afkeuring van het ontwikkelingssamenwerkingsproject met de Noordzuidraad in de Lowazone. Hierdoor komt de aanwerving van een Noord-Zuidambtenaar er niet. Burgemeester Jo De Coninck was achteraf 'not amused' wat leidde tot de beslissing om de meeste van de bevoegdheden van Batsleer af te nemen. Ze allemaal afnemen wou men niet uit respect voor het verleden. 'Dirk Batsleer heeft in het verleden ook goede dingen gedaan', verklaart De Coninck. Bovendien zal het college de rit ook moeten uitdoen tot 2012, want op basis van interne politieke strubbelingen kan men niet zomaar iemand aan de kant schuiven. De kans is groot dat Batsleer dus schepen blijft, maar werkloos, zonder bevoegdheden.

9 JAAR
Batsleer is intussen 9 jaar schepen en meent dat hij in al die tijd toch iets verwezenlijkt heeft in Zomergem. 'Ik was de drijvende kracht achter de bouw van de nieuwe brandweerkazerne, het behoud van het zwembad, de bouw van de polyvalente kantine, de renovatie van de voetbalinfrastructuur met de daarbij horende werkvergaderingen. De werkwinkel en het PWA haalde ik naar Zomergem waardoor vele werknemers werk vonden in eigen gemeente of de nabije omgeving. De wijkkermissen kregen extra financiële ondersteuning voor vernieuwingen in hun programma en ik schonk ook veel aandacht aan de voorbereiding en de ontvangst van de huwelijksjubilarissen en bezorgde vele echtparen een onvergetelijke dag. Gedurende de voorbije 9 jaar was ik slechts 3 x afwezig op een jubileum wegens verblijf in het buitenland.' Dat hij dit nu plotseling allemaal wordt van tafel geveegd, vindt hij bijzonder erg.

ENKEL EEN BLAAM
Dirk Batsleer zelf kreeg het nieuws pas vlak voor het college van 8 maart. 'Op de agenda stond: herverdeling bevoegdheden schepencollege', vertelt hij. 'De burgemeester heeft toen een brief voorgelezen waaruit bleek dat de meeste van mijn bevoegdheden naar anderen gingen. Ik heb geprotesteerd, maar de beslissing was al genomen, dus ik kon er niks meer tegen inbrengen.' Hoe het zover is kunnen komen? 'Eigenlijk heb ik in het verleden enkel en alleen een blaam gekregen', merkt hij fijntjes op. 'Als men u dan uit de fractie knikkert, dan moet men toch verwachten dat ik niet altijd de voorstellen van Open VLD ga volgen. Als de oppositie een goed voorstel doet, wil ik daar best in meegaan. Neem nu het voorstel van de CD&V om de verhoogde pensioenen voor gemeentepersoneel in te voeren met vijf jaar terugwerkende kracht. Oudere mensen die nu aan de gemeente werken, kunnen slechts een beperkte tijd genieten van die verhoogde pensioenen. Dus het voorstel om vijf jaar terug te keren, leek mij een goed voorstel. Maar schepen voor financiën Mark De Jaeger hiervoor woedend omdat dat de gemeente 90.000 euro zou kosten!' De Jaeger is ook niet bepaald de beste vriend van Batsleer. 'Die man spreekt altijd voor zichzelf en er is enkel geld voor zijn eigen projecten. Hij gaat nu als schepen voor jeugd een nieuw jeugdcentrum oprichten, maar als ik vraag om een derde petanquebaan in Oostwinkel aan te leggen, kan dat niet. Zelfs als de mensen zeggen dat ze alles zelf gaan bekostigen, ligt hij nog dwars en vraagt hij adviezen van allerlei commissies zodat de aanleg altijd maar vooruit wordt geschoven. Hij gaat altijd voor eigen winst!' Ook voor zijn tegenstem voor het Noordzuidproject heeft Bastleer een gegronde argumentatie klaar. 'Dat project kost ons handenvol geld, terwijl dat geld grotendeels naar de aanwerving van een bediende gaat. Waarom dan niet dat geld rechtstreeks overmaken aan Senegal? Jo De Coninck en Annemie De Bie waren achteraf in elk geval bijzonder boos op mij. Waarom? Wellicht omdat ze samen nog eens een snoepreisje naar Senegal wilden maken en dit nu door de neus geboord zagen.' En ook Kris Mattheeuws, voorzitter van de Sociale Bouwmaatschappij 'Elk zijn Dak' wordt niet gespaard. 'Ik klaag al langer de moeilijke werking binnen 'Elk zijn Dak' aan. Allé, neem nu de plaatsing van de nieuwe ramen in de huizen in het Molenpark. Een zeer goeie maatregel die wel al veel vroeger had moeten gebeuren, maar soit. Maar moet dat dan nu gebeuren? Ik heb daar een patiënte van 86 jaar en die zit daar versteven van de kou omdat de ramen uit haar huis zijn genomen! Is dat nu een manier van werken?'
'Mensen zijn teleurgesteld'
Bij de pakken blijft hij evenwel niet zitten. 'Denkt men werkelijk dat het wegnemen van bevoegdheden de verstandhouding binnen het college, de gemeenteraad en de fractie zal bevorderen? Integendeel! Als schepen, gemeenteraadslid is men verkozen door de Zomergemse bevolking, en voor mijn kiezer moet men iets terugdoen, maar ook voor mijn niet-kiezers en eventueel toekomstige kiezers -of ik in 2012 nog eens meedoe, weet ik nog niet- wil ik nog iets betekenen. Door mijn beroepsbezigheden word ik dagelijks geconfronteerd met de noden, de problemen van onze bevolking en daarvoor zal ik mij blijven inzetten. Gevaarlijke situaties op de wegen, sociale problemen, huisvestingsproblematiek worden door mij steeds gesignaleerd aan de bevoegde diensten en verder opgevolgd. En ook de vergaderingen van de intercommunales waardoor ik door de gemeenteraad als afgevaardigde ben aangeduid zal ik blijven bijwonen en adviseren. Sommige leden van het college hebben niet de minste voeling met de nieuwe bevoegdheden en toonden de voorbije 9 jaar geen enkele interesse.' Zo zijn er de jubilea, waar Batsleer zich heel hard voor inzette, die hij ook wil blijven bijwonen, ook al zal burgemeester De Coninck nu de plechtigheden leiden. 'Ik vraag me af of dat goed gaat zijn. Ik ging zelf bij de mensen thuis om hun leven te overlopen en op basis daarvan maakte ik een mooie tekst. Gaat de burgemeester dat nu ook doen? Of gaat hij een bediende daarvoor inschakelen? Want pas op, ik deed dat allemaal zelf hé! Daar kwam geen personeelslid aan te pas.' Volgens Batsleer krijgt hij ook veel steun van de mensen op straat. 'Overal waar ik kom, spreekt men er mij over aan. Dat het een schande is, en dat ze zeer ontgoocheld zijn in de Open VLD.' Het sterk hem om zijn werk verder te zetten, maar ook in zijn strijd om zijn bevoegdheden terug te krijgen. 'ik ga in elk geval klacht indienen, want de manier waarop en de argumentatie voor het afnemen van mijn bevoegdheden is niet correct verlopen. Ik ga dus zeker verder om eerherstel te krijgen!'