• Eeklo
09/01/2012

De Stad Eeklo en de Provincie Oost-Vlaanderen huldigen schilder Willy Verhasselt met een overzichtstentoonstelling en een monografie. Van 14 januari tot en met 4 februari 2012 is er een grote overzichtstentoonstelling in de Eeklose Kunstacademie. Onder de titel ‘Na de omzwerving – De Stilte en het licht’ worden een zestigtal stillevens tentoongesteld. Gelijktijdig verschijnt er dus ook een overzicht in boekvorm.

De tentoonstelling is een samenwerking tussen de stad Eeklo, de Kunstacademie en de kunstenaar zelf. Veel van de tentoongestelde werken bevinden zich in privébezit en zijn nu dus heel uitzonderlijk weer toegankelijk voor een breed publiek. Willy Verhasselt is een stilist en een schoolvoorbeeld van de combinatie van ambachtelijkheid en vernieuwing. In de ambachtelijkheid is zijn techniek schatplichtig aan de Vlaamse Primitieven en grote Hollandse meesters als Vermeer en Saenredam. De vernieuwing kenmerkt zich bij hem door een geheel eigen benadering van het onderwerp ‘stilleven’. Waar het bij velen een slaafs kopiëren betreft van traditie, benadert Willy Verhasselt het genre op een verrassend toegankelijke en eigentijdse wijze. Gelijktijdig met de tentoonstelling verschijnt ook voor het eerst in boekvorm een overzicht van de stillevens van de laatste vijftien jaar. De monografie kreeg dus dezelfde naam mee als de tentoonstelling. Het bevat naast een inleiding door de kunstenaar zelf ook twee interessante bijdragen over zijn werk en stillevens in het algemeen door Frans Boenders en Koen Van Bockstal. Het leeuwendeel van het boek wordt echter in beslag genomen door afbeeldingen in kleur van een tachtigtal schilderijen. De monografie is te koop op de tentoonstelling en bij Standaard Boekhandel Eeklo voor 25 €. (Ives Boone)