• Eeklo
29/06/2020
Bewoners van de Sint-Jansdreef wilden met een petitie begin februari van dit jaar bekomen dat het afsluiten van hun straat voor het verkeer uit de Leopoldlaan, teniet werd gedaan. Liefst 30 bewoners tekenden een petitie, maar het stadsbestuur blijft tot op vandaag al maanden doof voor hun vraag en reageert niet. Dokter Myriam Struyven, die werkt als gynaecologe in AZ Alma en zelf betrokken bewoonster van de St. Jansdreef, is een der drijvende krachten achter de petitie. De dokter is niet te spreken over een privé-intimidatie van burgemeester Luc Vandevelde, buiten voor de deur van haar praktijk. Sluipverkeer In februari besloot het stadsbestuur van Eeklo om het sluipverkeer in de woonwijken aan te pakken. Als proef werd het kruispunt tussen N9 (Leopoldlaan) en de Sint-Jansdreef afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer omdat men de woonwijk op die manier wilde vrijwaren van automobilisten die de nabije ovonde wilden ontwijken. De talrijke bewoners werden – opmerkelijk – van de komende hinder vooraf niet op de hoogte gebracht. Doorgaand verkeer werd dus onmogelijk gemaakt en een omleiding is niet bewegwijzerd. Wie in de Sint-Jansdreef moet zijn, en niet van Eeklo is, kan schier onmogelijk de alternatieve route naar de St. Jansdreef op eigen houtje vinden. GPS’en zijn (nog) niet aangepast. Men dient terug te keren en om te rijden via de Heilig Grafstraat en Gravin Johannalaan. Allesbehalve evident en druk verkeer voor deze aanpalende doorgaans stille straten… Geen overleg Dr. Myriam Struyven woont in de Sint-Jansdreef en houdt er ook haar praktijk. Zij - en haar vele buren in de straat - zijn allesbehalve opgezet met deze aanhoudende situatie, waarvoor al van vóór de Coronamiserie, geen enkele reactie komt van het stadsbestuur. Dr.Struyven: ‘Het was wel duidelijk dat er iéts moest worden gedaan aan het sluipverkeer. Maar dergelijke drastische maatregel nemen en onze straat zomaar afsluiten zonder enig voorafgaand overleg met de bewoners is niet alleen ongebruikelijk, maar ook onfatsoenlijk. Zeker nu we te weten kwamen dat deze maatregel werd genomen op vraag van twee bewoners uit de aanpalende Gravin Johannalaan. Begrijpelijk dat de meeste bewoners van onze straat hierover zeer kwaad zijn. Vooral in het besef dat een en ander beter had kunnen geregeld worden met bijvoorbeeld verkeersremmers, bloembakken of invoering van plaatselijk verkeer. De straat zomaar isoleren zonder voorafgaand overleg met de bewoners blijft onder alle peil. Je zal hier maar een handelszaak, bureel of een vrij beroep hebben. Op het einde van de straat liggen twee boerderijen die alle moeite van de wereld hebben om hun dagelijkse melkophaling met grote vrachtwagens degelijk te regelen. Ook mijn patiënten, waaronder heel wat oudere mensen, vinden moeilijk de weg. Extra onveilig vormt bovendien de bocht aan de Zandvleuge - voor iemand die vanuit de H. Grafstaat komt – want die moet zonder overzicht links afdraaien naar de Gravin Johannalaan. De vrachtwagens, die dagelijks de melk komen ophalen, hebben moeite om hier de bocht te nemen.” Petitie Maar er is niet alleen onvrede bij de bewoners over het afsluiten van de straat. Ook de voetpaden werden onlangs bij wegeniswerken verwijderd en dat zorgt voor praktische problemen. Dr.Struyven: “Mensen moeten nu op de rijweg wandelen, want er is geen voetpad meer. Uiteraard creëert dat verkeersonveiligheid. Zelfs de parkeerplaatsen werden weggenomen waardoor men nu parkeert op het gras, met modderpoelen tot gevolg.” Struyven startte na overleg met betrokkenen een petitie en kon de meeste bewoners , ook heel wat patiënten, overtuigen om mee te tekenen. De petitie werd afgeleverd bij heel wat officiële instanties, waaronder het stadsbestuur, maar ontving van niemand reactie. Ook telefoontjes met schepen van Openbare Werken Christophe De Waele hielpen niet. Incident Een vreemd incident deed zich voor toen burgemeester Luc Vandevelde op een morgen plots voor de deur van Dr. Struyven stond. Dr.Struyven: ‘Wij kennen elkaar uiteraard. Hij woont om de hoek in de Leopoldlaan en is verpleger. Wij werkten dus al samen. Toen ik op een morgen buiten kwam om post uit mijn brievenbus te halen, stond hij daar plots voor mij. Hij begon zonder enige aanleiding luid tegen mij te roepen en was zeer onbeleefd. Ik was aangeslagen maar verstond uit zijn verwijten ‘dat niet àlle bewoners van de straat achter mij stonden’. Hij had, blijkbaar als bewijs, twee aparte bladen van de petitie in zijn hand, achteraf gezien van twee bewoners die tégen onze petitie waren, maar smeet ze koleirig op de grond. Daarop dreigde hij ermee mij te kunnen vervolgen voor het beschadigen van openbaar domein. Ik had immers een aantal stevige tegels op het weggenomen voetpad gelegd, zodat mijn patiënten zonder moddervoeten naar de praktijk konden wandelen. Nog voor ik in staat was om de tegels te herschikken, waren ze door de stadsdiensten zonder verwittiging al opgehaald… Klacht voor diefstal heb ik niet neergelegd (lacht).” Uiteindelijk kreeg de dokter wel een bericht van de Vlaamse administratie met de laconieke boodschap ‘dat ze de zaak zouden onderzoeken’. Samenwerken Dr. Struyven: “ De bewoners in de straat blijven in het ongewisse over de finale bedoelingen van het stadsbestuur. Blijft de situatie op die manier gehandhaafd? En hoelang? Zijn er alternatieve oplossingen in voorbereiding? We roepen het stadsbestuur op tot dringend overleg met ons over de kwestie. De bewoners van de Sint-Jansdreef willen uiteraard dat hun straat verkeersveiliger wordt. Liefst niet door de straat volledig af te sluiten en er een doodlopende straat van te maken, maar door samen naar andere oplossingen te zoeken. Krijgen we ook onze voetpaden en parkeerplaatsen ooit terug? Wij begrijpen niet dat het stadsbestuur ons over dit alles in het ongewisse houdt.” (Ives Boone)