• Waarschoot
17/08/2015

Waarschoot- De  terreinen aan de Oostmoer waar de jeugdverengingen al enige tijd gehuisvest zijn kampen al geregelde tijd met overvloedig water. Normaal spelen is er na hevig regenweer quasi onmogelijk. Een finale oplossing is nu in zicht.

‘De jeugdterreinen kampen al geruime tijd met wateroverlast’, zegt schepen van jeugd Kim Martens (CD&V). ‘De huidige situatie maakt een normale jeugdwerking vaak onmogelijk. Na hevig regenweer dringt het water onvoldoende snel in de bodem waardoor de terreinen vaak enige tijd blank komen te staan.’ Kinderen kwamen hierdoor meermaals onder de modder en vooral bibberend van de kou thuis. De reden ligt bij de aanleg van de terreinen waarbij de toplaag zo is hard is dichtgereden, dat het water moeilijk in de bodem sijpelt. ‘We hebben nog overwogen het terrein met 30cm op te hogen, maar dat bleek niet haalbaar voor onder meer de deuren en poorten die op het terrein uitkomen’, vult schepen Freddy Haegeman (open VLD) aan.
De Waarschootse Jeugdverenigingen plaatsten dit hekel thema meermaals op de agenda van de gemeentelijke jeugdraad. Uiteindelijk schakelde het gemeentebestuur het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) in om de bodem te analyseren. Haegeman en Martens werkten daarna samen een plan uit om aan deze problematiek een finaal einde te maken. De grond zal weer worden afgegraven en een drainagesysteem worden aangelegd. Ook zal het terrein voortaan lichtjes afhellen om de waterafloop te bevorderen.
De werken zijn gepland voor september – oktober van dit jaar en er zal getracht worden om de hinder voor de jeugdverengingen zo minimaal mogelijk te houden. ‘Zo hebben we ervoor gezorgd dat een naastliggend terrein tijdelijk ter beschikking zal gesteld worden voor de jeugdverenigingen’, besluit Martens. Vermoedelijk zullen de terreinen na vier maand opnieuw kunnen gebruikt worden door de jeugd. (OW)