• Eeklo

De Geschied-Heemkundige Kring Eeklo, de koren Oakland en Oxalis en VVV- Eeklo organiseren de komende weken een grote hulde rond het vroegere Eeklose meisjeskoor 't Lijsternestje. Dit koor genoot nationale en internationale bekendheid in de vijftiger en zestiger jaren. 'Het herdenkingsproject omvat drie pijlers', wist schepen Ann Van den Driessche te melden. 'Er is een tentoonstelling in het Jeneverhuis, een groots reünieconcert en tenslotte een herdenkingsalbum.'
De feestelijkheden rond het befaamde koor werden vorige week woensdag ingezet met het aankleden van het Eeklose Lotjen met een uniform van 't Lijsternestje. Burgemeester Koen Loete en schepen Ann Van den Driessche woonden de plechtigheid bij. Ann Van den Driessche gaf nadien meer uitleg bij het komende feestprogramma.

'Op vrijdag 23 oktober opent een tentoonstelling in het Jeneverhuis op het Van Hoorebekeplein. Geïnteresseerden zullen er bijna vierhonderd foto 's en het nagenoeg volledig bewaarde koorarchief kunnen bewonderen. De tentoonstelling loopt tot 15 november. Op zaterdag 24 oktober is er dan een reünieconcert in CultuurCentrum De Herbakker waarbij de ex-Lijstertjes zullen tonen dat ze nog altijd over heel wat muzikale troeven beschikken. De derde pijler van het project is de uitgave van een herdenkingsalbum waarin de geschiedenis van het koor nader wordt belicht, aangevuld met een ruime keuze aan foto's plus een discografie en de volledige ledenlijst.'

IJZEREN DISCIPLINE
Stadsarchivaris Freddy Pille verrichte heel wat opzoekingswerk over het koor. 'Gelukkig lopen er nog heel wat ex-Lijsters rond die meestal wel nog foto's en poëziealbums hebben. Koorleidster en grote bezieler Blanka De Bruycker die jammer genoeg in 1973 overleed, heeft bovendien nog twee zussen die in leven zijn. Ze hadden niet alleen nog zeer veel privéfoto's maar ook een uitgebreid koorarchief. De fotocollectie groeide zo aan tot ongeveer vierhonderd stuks. De plaatjes van het koor konden we digitaliseren. Er kwamen verder ook interessante brieven en partituren aan het licht plus zowat anderhalf uur nooit uitgebrachte geluidsopnamen. Ondertussen vonden we ongeveer 145 voormalige leden van het koor terug. Naarmate ik meer gegevens verzamelde, groeide ook de belangstelling bij de oud-leden van het koor. Al snel ontstond dan het idee van een reünie. Dit reünieconcert wordt een bijna volledige terugkeer naar de jaren vijftig en zestig, want met uitzondering van de betreurde Blanka De Bruycker zullen praktisch alle namen van toen van de partij zijn. De plaats van Blanca wordt ingenomen door haar toenmalige rechterhand Rosita Meiresonne.
't Lijsternestje genoot een enorme bekendheid in die tijd, zowel in binnen- als in buitenland. Ze traden overal op en werden zelfs gevraagd op radio en televisie. De reden voor deze uitzonderlijke reputatie en bekendheid van het koor ligt voor de hand', zegt Freddy Pille. ' Blanka De Bruycker koos voor een bijna militair regime dat zware fysieke en technische eisen stelde aan de leden. Er heerste een ijzeren discipline in het koor. De repetities die uren duurden, verliepen rechtstaand en er werd regelmatig een oorvijg uitgedeeld. Zulke discipline zou nu niet meer mogelijk zijn. Er heerste een heel andere tijdsgeest toen.'