• Landegem
01/10/2013

Op zondag 13 oktober om 10 u 30 in het Auditorium bibliotheek van Nevele (Stationsstraat 20, Landegem, toegang gratis) vertelt gedurende een uur ‘Het Land van Nevele’-voorzitter André Bollaert over de Belgische inbreng in de geschiedenis van de luchtvaart. Hij eindigt bij de Landegemse molenaarszoon en luchtvaartpionier Prosper Cocquyt, die enkele jaren terug een straat kreeg naar hem genoemd in het dorp waar hij zijn jeugd doorbracht.  Cocquyt (1900-1954) maakte de beginjaren van onze nationale luchtvaartmaatschappij SABENA, mee en bracht de eerste vaste lijnverbinding tussen Brussel en het toenmalige Leopoldstad in Belgisch-Congo tot stand. Zijn ontwapenende glimlach en zijn reputa¬tie als veilige piloot  maakten hem legendarisch. Hij werd de lievelingspiloot van het Belgische vorstenhuis en de persoonlijke piloot van de koningen Albert I en Leopold III. Op het paleis van Laken was hij een graag geziene gast en weinig landgenoten werden zo veelvuldig gefotografeerd aan de zijde van koningen, prinsen en prominenten als Cocquyt. Hij had 21.000 vlieguren op zijn actief..(Lezing als eerste in een reeks van aperitiefgesprekken ingericht door de heemkundige kring Het Land van Nevele in het kader van de Bibliotheekweek van 12 tot 20 oktober 2013). ElectricienTijdens de eerste-wereldoorlog volgde de jonge Cocquyt avond- en zondagslessen aan de vak- en ambachtschool te Gent en behaalde er een diploma van elektricien in wisselstroom en verwierf ook een getuigschrift van automonteur. Hij volgde tevens per briefwisseling een cursus in de Franse taal. Eind 1921 begon hij zijn militaire dienstplicht. Door een kozijn langs moederszijde, een leerling piloot, kwam hij in contact met de vliegerij. Op 1 juni 1922 kreeg hij te Gosselies zijn luchtdoop. Normaal waren er een vijftal vlieguren voor nodig om te besluiten of een leerling geschikt was, maar voor Cocquyt waren drie uren meer dan voldoende. Op 1 september 1922 verliet hij de school van Gosselies met een burgerlijk brevet op zak en verwierf nadien in de militaire vliegschool van As zijn militaire brevet. In 1924 maakte hij de overstap naar het kersverse Sabena, waar hij zich langzaam zal ontpoppen tot een van de begaafdste verkeersvliegers. In 1927 werd hij tot chef-piloot aangesteld, de enige die Sabena tijdens het interbellum heeft gehad. Nagenoeg alle luchtverbindingen, die door de vooroorlogse Sabena werden verzekerd, werden  door hem ingevlogen. Het was bovendien zijn taak om de nieuw aangeworven piloten, die meestal geen ervaring hadden op meermotorige vliegtuigen, het vak van lijnpiloot bij te brengen. Vliegen op zichtTen einde een regelmatige luchtverbinding tussen het moederland en haar kolonie te kunnen starten, vertrok Prosper Cocquyt eerst voor een verkenningsvlucht naar het Sahara gebied. Er werden in totaal 8.000 km afgelegd zonder noemenswaardige moeilijkheden.Toch zullen er nog drie jaar verlopen alvorens de eerste vlucht naar Leopoldstad vertrok.    Op 23 februari 1935 om 4 uur startte de bemanning, samengesteld uit gezagvoerder P.Cocquyt, co-piloot Jean Schoonbroodt en marconist Fernand Maupertus, de OO-AGH een driemotorige Fokker. De reis naar Leopoldstad zou 5 dagen duren. Per dag werd gemiddeld circa 1.500 km afgelegd. De vlucht gebeurde volledig op zicht. Radio contact en goniometrie waren enkel sporadisch beschikbaar. Enkele dagen later waren Cocquyt en zijn bemanning veilig en wel terug te Brussel waar ze als helden werden onthaald. De eerste vaste luchtverbinding tussen België en zijn kolonie was een feit. Voor de toen nog jonge luchtvaartmaatschappij "Sabena" brak een nieuw tijdperk aan.Gedurende zijn loopbaan stelde Cocquyt vast dat talrijke ongevallen te wijten waren aan een weinig gekende oorzaak, namelijk, de zinsbegoocheling van piloten. Na twintig jaar zoeken, nadenken en discussies met wetenschappers, vond hij het bewijs om zijn theorie te bekrachtigen. Hij stelde een rapport op dat in alle luchtvaartkringen werd verspreid. Voor dit werk kreeg hij in 1952 de prijs van de “Flight Safety Foundation”.Piet De Baets