• Kaprijke

Op maandag 28 mei 2018 zijn de werken aan de dorpskernvernieuwing in Kaprijke (fase 2: Plein-Paardenmarkt) een nieuwe fase ingegaan.

De aannemer start met de rioleringswerken in de westelijke ventweg, vanaf het kruispunt met de Zuidstraat tot aan de ingang van het kerkhof. Deze werkzaamheden brengen een gewijzigde verkeerssituatie met zich mee.

Zuidstraat afgesloten
Ter hoogte van het kruispunt van het Plein met de Zuidstraat zal de aannemer een bouwput maken om de rioleringen aan te sluiten. Dit houdt in dat de Zuidstraat afgesloten zal zijn ter hoogte van dit kruispunt, en dit vanaf maandag 28 mei 2018 tot maandag 9 juli 2018. Het kruispunt zal  afgesloten zijn voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers zullen wel nog via het Plein naar de Zuidstraat kunnen.

(PDB)