• Meetjesland
07/05/2009

Dit jaar bestaat Voeding Meetjesland 10 jaar. De bedrijven van de voedingscluster illustreerden afgelopen donderdag bij Lotus Bakeries in Lembeke het belang van de voedingssector voor de streek. Dit deden ze aan de hand van de resultaten van een nieuwe impactstudie en bijhorende brochure. De publicaties leggen de nadruk op de stabiliteit van de voedingsindustrie, het belang ervan voor de tewerkstelling in de streek, en het continu groeien en evolueren van de sector. Waar andere sectoren vandaag met problemen kampen, houdt de voedingssector dus goed stand.

Oprichting Voedingscluster in 1999
Eind jaren negentig al, noemde het Streekplatform Meetjesland de voedingssector een motor voor de ontwikkeling van de streek. Het succes van de streek hangt immers samen met het succes van haar belangrijke bedrijven en omgekeerd. Toenmalig Streekplatformvoorzitter Luc De Bruyckere, topman van Ter Beke, richtte in 1999 met 6 grote bedrijven de Voedingscluster op. Campina, Imperial, Lima, Lotus Bakeries, Ter Beke en Vandemoortele verstevigden op die manier hun engagement voor de sector en voor de regio. Het Streekplatform nam de coördinatie op zich. Karel Boone (Lotus Bakeries) werd voorzitter, en gaf pas bij zijn op rust stelling de fakkel door aan Rik Jacob (Imperial). Eddy de Mûe-lenaere (Vandemoortele) nam begin 2008 over.
Vandaag bestaat dit samenwerkingsverband, uniek in Vlaanderen, 10 jaar. Voeding Meetjesland zette van meet af aan de sector en tegelijk de regio op de kaart. Deze groep van ondertussen tien bedrijven neemt de voortrekkersrol op zich en wil door samenwerking een meerwaarde leveren voor de ganse sector in de regio.

Analyse bevestigt beeld van sterke sector
Het positieve beeld van de sector en het belang voor de streek dat Voeding Meetjesland al 10 jaar uitdraagt, wordt vandaag bevestigd in een mooi geïllustreerde brochure. Deze is een extract uit een impactstudie van de voedingssector, uitgevoerd door de provincie Oost-Vlaanderen. Beide publicaties zijn te verkrijgen bij het Streekplatform+, en belichten ondermeer volgende belangrijke aspecten.

Stabiele werkgever
De voedingssector in het Meetjesland stelt dubbel zoveel mensen tewerk dan gemiddeld in Vlaanderen. Naast een tiental grote bedrijven, tellen we er 130 voedings-KMO's. In totaal bieden deze 140 bedrijven 2.900 arbeidsplaatsen. Terwijl de tewerkstelling in de voeding in Vlaanderen sinds 2000 met 10% daalde, steeg ze in het Meetjesland. Ook in 2009 gebeuren er nog aanwervingen. Door de malaise in andere sectoren, konden de voedingsbedrijven de laatste maanden zelfs vlot een aantal knelpuntfuncties invullen.

Toekomstgerichte sector
De voedingssector is een sterke en nog groeiende sector. Met de Gentse universiteiten vlakbij, heeft de Meetjeslandse voedingsindustrie bovendien een uitstekende partner voor een continue toekomstgerichte ontwikkeling van de sector. Nieuwe productietechnologieën, milieuvriendelijke procédés, evenwichtige en gezonde voedingsbestanddelen, ... De sector blijft aan vernieuwing werken.

Gezamenlijke initiatieven
Voeding Meetjesland zoekt een actieve samenwerking met de directe omgeving: met scholen en universiteiten, met lokale overheden en met de arbeidsmarkt. Zo is er het tweejaarlijks Voedingstreffen dat de bedrijven, sectororganisaties en kennisinstellingen in de regio bij elkaar brengt, er is de succesvolle arbeidsmarktcampagne 'Voedingsbedrijf zoekt Meetjeslander', er is de vakantiegids, de bedrijfsbezoekdag voor leerkrachten.