• St.Laureins/St.Magriete
21/03/2021
De gemeenteraad van Sint-Laureins gaf afgelopen donderdag avond, tijdens haar jongste digitale bijeenkomst, groen licht voor een samenwerkingsovereenkomst met de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) over de aanleg van een vrijliggend fietspad langsheen de N455, de gewestweg van Sint-Laureins naar Sint-Margriete. Het project omvat een vrijliggend fietspad tussen de Groeneweg in Sint-Laureins en de weegbrug in Sint-Margriete over een afstand van ruim vijf kilometer. Een item dat ten tijde van voormalig burgemeester Annick Willems ook al leefde, maar destijds financieel te zwaar woog op het budget van de grensgemeente. Nu de fiets steeds meer veld wint in de huidige maatschappij en het fietsgedachtengoed steeds meer doorsijpelt, komen instanties zoals AWV gemakkelijker met centen over de brug. Sint-Laureins ging opnieuw aan tafel zitten en sluit, met de goedkeuring van de voltallige gemeenteraad, een samenwerkingsovereenkomst af met AWV. “Sint-Laureins wordt de drijvende kracht achter het project” verduidelijkte Van de Moere tijdens de jongste digitale gemeenteraad. “De gemeente stuwt het project, AWV zal later de kosten integraal voor hun rekening nemen. De voorlopige raming bedraagt 1,7 miljoen euro.” Belgische timing “Hebben jullie al enig zicht op een mogelijke timing waarbinnen de aanleg kan afgerond worden” wilde oppositieraadslid Franky Cornelis (CD&V) weten. “We gaan uit van een Belgische timing” reageerde Van de Moere. “Het hele project begint bij een start- en projectnota, een onteigeningsprocedure en omgevingsvergunning. Daarna komt nog de aanbesteding en de werken zelf. We hopen alles binnen de vijf jaar afgerond te krijgen”.