• Kaprijke
01/05/2022

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt in de loop van de maand mei het fietspad langsheen de Molenstraat en Plein (N456) in het centrum van Kaprijke. “Voor een beter rijcomfort” zegt Vlaams minister Lydia Peeters (OpenVLD).
Hoewel het fietspad langsheen de Molenstraat en het Plein in Kaprijke pas enkele jaren volledig heraangelegd werd in betonstenen en dus nog steeds in perfecte staat verkeert, wordt het vanaf 2 mei uitgebroken en vervangen door een asfaltversie.
“Het fietspad wordt heraangelegd vanaf het kruispunt aan ’t Scheepken tot net na de bushalte Molenstraat 66” zegt Jef Schoenmaekers van wegbeheerder AWV. “Het fietspad op het rondpunt aan het Plein wordt eveneens onder handen genomen. De werfzone strekt zich uit over zowat 1.400 meter.” Volgens Vlaams minister Lydia Peeters zijn dergelijke werken goed om het fietsgebruik in Vlaanderen te stimuleren. “Met dergelijk beperkte, maar snel uit te voeren ingrepen zorgen we voor een directe en voelbare verbetering van het fietscomfort op onze fietspaden.” De werken zullen heel de maand duren. Verkeer vanuit Watervliet richting expresweg zal steeds langsheen de werfzone kunnen passeren. Naar Watervliet wordt een omleiding voorzien via de Beekstraat en Wauterstraat. Soortgelijke werken werden in het najaar van 2021 eveneens uitgevoerd in Bentille. Deze stootten toen op heel wat onbegrip van bewoners en zelfs gemeentebesturen en werden als verspilling van overheidsgelden bestempeld omwille van de perfect toestand van de bestaande betonsteenfietspaden. De betonstenen fietspaden in de Kaprijkse dorpskern dateren van 2013, deze in de Molenstraat van 2005.
(LK)