• Sint-Laureins
16/01/2022

“Peetje Jan, zou na een vergadering van het Kerkbestuur te hebben bijgewoond, hier in deze sloot verdronken zijn. Waarschijnlijk is hij in het donker in de gracht gesukkeld. Of zouden ze op de vergadering de miswijn voorgeproefd hebben”. Woorden van Sents archivaris Paul de Vendt bij de officiële herplaatsing van het Vereckekruis.
“Na een grondige en vakkundige restauratie staat het Verheckekruis, ook wel ‘Peetjes Kruis’ genoemd, terug waar het hoort te staan. Een kruis met een verhaal,” zegt Sents archivaris Paul De Vendt. Totaal verloederd werd het Verheckekruis, enkele maanden geleden uit de gracht gevist. Het kruis, dat de gedachtenis aan kerkmeester Jan Verhecke hoog houdt, werd onlangs volledig volgens de regels van de kunst gerestaureerd en terug geplaatst op de stek waar de brave man halfweg de achttiende eeuw het leven liet. “Verdronken na een bijeenkomst van het toenmalige Kerkbestuur” verduidelijkt De Vendt. Volgens de Sentse geschiedschrijver, pastoor De Swaef, was hij familie van Kanunnik Andries van Middelburg. “Jan Verhecke, afkomstig van Adegem, was kerkmeester onder pastoor De Ryck” gaat de archivaris verder. “De huidige voorzitter van de kerkfabriek, zeg maar. Hij was verantwoordelijk voor de inboedel en de goede staat van de kerk en zorgde voor het innen van cijnzen en vorderingen voor de parochie. Goederen die aan de kerk werden geschonken, werden ook vaak door de kerkmeester aanvaard.”
Foute datum
Pittig detail is de verkeerde datum op het monument. Het kruis werd waarschijnlijk pas na een paar jaar geplaatst en de steenkapper van dienst “misklopte” zich een beetje en beitelde 3 november 1743 in de steen, daar waar het 1742 moest zijn, wat blijkt uit de overlijdensdatum in de parochieregisters. Joannes Verhecke is immers overleden op 3 november 1742 om 6 uur ‘s avonds op de leeftijd van 77 jaar. “Opnieuw iets dat niet klopt” besluit De Vendt. “De man was geboren in 1666, waardoor hij dus 76 jaar oud was.” Verhecke is begraven in Sint-Laureins op 6 november 1742.
(LK)

Foto: Koen Trenson van de Sentse Cultuurdienst, archivaris Paul de Vendt en schepen Carlos Bonamie zijn blij dat het kruis opnieuw een plaatsje kreeg. (Foto: Emiel Tack)