• Lembeke / Sleidinge
13/11/2022

Administratie Wegen en Verkeer (AWV) wil met Kaprijke en Evergem het uitzicht van de gewestweg N456 tussen beide gemeenten grondig aanpassen. “Over een afstand van 7,2 kilometer plannen we bredere fietspaden, een vernieuwd wegdek én riolering” klinkt het.
De gewestweg N456, tussen Hooiwege in Sleidinge en de Gentstraat in Lembeke is volgens AWV een gewestweg oude stijl. “Kilometers lange gemarkeerde fietspaden, vlak naast de rijweg” zegt Jef Schoenmaeckers van AWV. “Onvriendelijk én onveilig voor fietsers. Daar willen we samen met Kaprijke en Evergem verandering in brengen. Over een totale afstand van 7,2 kilometer tussen Lovendonk in Sleidinge en de Sportstraat in Lembeke ondergaat de weg een grondige transformatie. Er komen veilige fietspaden met een breedte van 1,75 meter, verhoogd binnen de dorpskernen en van de weg gescheiden erbuiten. Bushaltes krijgen een verhoogd perron, terwijl kruispunten en oversteekplaatsen veiliger gemaakt worden. Verder wordt het traject van gescheiden milieuvriendelijke riolering voorzien.”
De eerste versie van de plannen is afgewerkt en wordt op 30 november aan de bewoners die langsheen het traject wonen voorgesteld. “Voor de aanleg van de fietspaden zullen onteigeningen moeten gebeuren” besluit Schoenmaeckers. “Ook hierover willen we meer info verschaffen.” Een startdatum van de werken is vooralsnog niet gekend.
(LK)