• Meetjesland
17/10/2021

Nu beslist is dat alle 65-plussers een zogenaamd boostervaccin (3de prik) moeten krijgen, zullen alle 4 de vaccinatiecentra in het Meetjesland hun deuren opnieuw openen tot eind december. Zo’n booster is nodig omdat de werkzaamheid van de vaccins tegen ziekenhuisopname bij ouderen geleidelijk afneemt en die kwetsbare groep zo meer risico loopt op ernstige COVID-19.
Intussen is men al gestart met die herhalingsprik. Meer dan de helft van de mensen met immuunstoornissen en 85-plussers kreeg al hun derde prik (of tweede in het geval van vaccinatie met Johnson&Johnson). Kinderen die in het najaar 12 jaar worden, krijgen ook nog een uitnodiging om gevaccineerd te worden in het vaccinatiecentrum. En wie eerder een vaccin weigerde, krijgt een nieuwe kans om zich alsnog te laten inenten. Die laatste groep dient wel zelf contact op te nemen met het callcenter om een afspraak te maken.
Belangrijk verschil met de vaccinatiecampagne van dit voorjaar is dat de vaccinatiecentra zullen uitnodigen naar gelang hun eigen capaciteit en mogelijkheden en minder afgelijnd zoals in het begin van de campagne. Daardoor zou het eventueel kunnen dat burgers van de ene gemeente vroeger of later dan een andere gemeente aan de beurt komen. Het doel is alleszins om het overgrote deel van de 65-plussers voor het einde van het jaar een boostervaccin te kunnen geven.
Ondertussen zijn Eerstelijnszones Meetjesland begonnen met het organiseren van collectieve vaccinaties met mobiele teams in instellingen zoals assistentiewoningen, kloostergemeenschappen, dagverzorgingscentra en psychiatrische ziekenhuizen. Ook gaan zij een aantal data voorzien in november en december waarop (huis)artsen vaccins kunnen afhalen in onze vaccinatiecentra om hulpbehoevende patiënten thuis een herhalingsprik te kunnen geven.
(PDB)