• Zomergem
17/09/2013

Zomergem ontvangt als eerste gemeente in de regio Gent-Meetjesland het gemeenteradar-label. Met het label wil UNIZO, namens de ondernemers, waarderen dat een stad/gemeente werk wil maken van een ondernemersvriendelijke dienstverlening.‘Een goede dienstverlening is voor ondernemers één van de topprioriteiten voor een ondernemersvriendelijke of aantrekkelijke stad of gemeente. Voor gemeentebesturen is het dan ook interessant te weten hoe ondernemers de kwaliteit van de dienstverlening percipiëren’, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Daarom ontwikkelde UNIZO de gemeenteradar. Samen met lokale ondernemers en UNIZO kunnen gemeentebesturen via de gemeenteradar hun dienstverlening gratis en online laten doorlichten om zo te ontdekken waar er verbetering mogelijk is.  Gemeentes die deelnemen, ontvangen in naam van de betrokken lokale ondernemers een aanmoedigingslabel. Meer info: www.gemeenteradar.be Enkele jaren geleden testte UNIZO de dienstverlening van gemeentes en steden al uit via een mystery shopper. Nu is er dus de gemeenteradar, een doorlichting die bestaat uit vijf onderdelen: een analyse van de ondernemersvriendelijkheid van de dienstverlening, een beoordeling van de bestaande dienstverlening aan ondernemers, een case, een beknopte websiteanalyse en een enquête voor lokale ondernemers. De doorlichting mondt uit in een rapport met actiepunten en aanbevelingen. Een lokale stuurgroep bespreekt dit rapport en ondersteunt bij het uitwerken van de actiepunten. De stuurgroep bestaat uit gemeentefunctionarissen, beleidsmensen, lokale ondernemers en UNIZO-specialisten. (OW)