• Kaprijke
Aandachtige chauffeurs zullen ze beslist al hebben opgemerkt. Sinds kort sieren vier Camera’s evenveel pylonen op de gewestweg tussen Kaprijke en Sint-Jan-in-Eremo. De Molenstraat in Kaprijke heeft sinds kort haar eigen trajectcontrole. Een permanente snelheidsmeting op de N456 is het gevolg van een burgerbevraging die burgemeester Claeys in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hield. Later bleek dat Kaprijke binnen de politiezone Meetjesland Centrum een aanvraag had geformuleerd voor de installatie van een trajectcontrole, een realisatie die sinds kort een feit is. Naast de snelheid van de voertuigen, kunnen de camera’s ook gebruikt worden om overlast tegen te gaan en gerechtelijke vragen op te lossen. De politiezone investeerde naar verluidt 124.000 euro in het systeem. Voorlopig worden nog geen boetes uitgedeeld. De buurt reageert ondertussen positief. “Je merkt meteen dat er een stuk trager gereden wordt” zegt een buurtbewoner.