• Kaprijke/Lembeke
02/05/2021
Om het doorgaand verkeer te weren in de Wulfhoekstraat, Galgestraat, Kleemstraat, Wiskenstraatje, Rysselhofstraat en Rysselhofdreef heeft de gemeente sinds april een tractorsluis geïnstalleerd in het Wiskenstraatje, op vraag van heel wat inwoners uit de omgeving van de Wulfhoekstraat. Het doorgaand verkeer wordt vanaf nu via hetzij de N456 (Molenstraat), hetzij via Voorstraat – Eindeken–Waaistraat naar de N434 (Moerstraat) geleid. (PDB)