• Eeklo
26/08/2013

De Eeklose KomUitPas is aan zijn vijfde werkjaar toe. Wie houder is van een dergelijk pasje geniet een ruime korting bij de deelnemende Eeklose verenigingen, alle stedelijke vrijetijdsdiensten en zeven scholen. ‘Op deze manier hopen we de betrokkenheid van mensen, die in armoede leven, bij het sociaal-culturele leven te vergroten’, zegt burgemeester Koen Loete. ‘In het werkjaar 2012-2013 reikten we 1166 pasjes uit’, weet de Eeklose burgemeester.’ Rekening houdend met het feit dat in Eeklo een drieduizendtal mensen onder de armoedegrens leven, kan men dus spreken van een schot in de roos. De doelgroep wordt dus zeker bereikt. We zien dat de KomUitPas vooral gebruikt wordt voor sporten zoals dans, zwemmen en fitness. Speelpleinwerking en grabbelpas komen op de tweede plaats.’SOCIALE PARTICIPATIE‘Mensen in armoede nemen veel minder deel aan culturele activiteiten en zijn minder vaak lid van sport- en andere verenigingen’, legt OCMW- voorzitter Danny Smessaert de bedoeling van de pas nog eens uit. ‘Het Eeklose stadsbestuur en het OCMW sloegen vier jaar geleden daarom de handen in elkaar en legden een budget samen om de financiële drempel voor armere mensen weg te nemen. Dankzij een KomUitPas betaalt men nu slechts twintig tot vijfentwintig percent van de normale prijs voor deelname aan de verschillende activiteiten. In de KomUitPas-krant staat een overzicht van alle verenigingen en activiteiten waar je korting krijgt met deze pas. De KomUitPas kan gebruikt worden bij tientallen Eeklose verenigingen, een zevental scholen en verschillende stadsdiensten. We willen verhinderen dat mensen omwille van financiële redenen niet kunnen deelnemen van cultuur en sport. Onderzoek leert dat sociale participatie een van de belangrijkste schakels is om uit de armoede te geraken’, zo besluit Danny Smesssaert zijn betoog. Om in aanmerking te komen voor een KomUitPas heeft de stad een aantal voorwaarden opgesteld. Wie bijvoorbeeld recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- of invaliditeitsverzekering kan een pas krijgen. En ook inwoners die in budgetbegeleiding of –beheer zitten of een schuldenregeling via een bemiddelaar hebben, kloppen best eens aan bij het Sociaal Huis. Maar ook in andere gevallen zal een medewerker van het Sociaal Huis bekijken of een pasje kan uitgereikt worden. (Ives Boone)