• Eeklo
15/08/2021

De rijkswachtkazerne in de Kaaistraat staat er al meer dan 25 jaar vervallen en verwaarloosd bij. Het stadsbestuur opteerde nu om een procedure van onteigening op te starten om zeker te zijn dat de gronden in handen van de stad komen. Bedoeling is namelijk om er een buurtparking te maken en verder is sociale huisvesting ook een optie. De communicatietoren – in de volksmond lang oneerbiedig de ‘pispaal van de rijkswacht’ genoemd - zou blijven.
Twintig jaar geleden waren er al plannen van het stadsbestuur om de site aan te kopen. Maar toen na onderzoek bleek dat de terreinen erg vervuild waren, wou de stad niet opdraaien voor de kosten van de sanering. “Dat zou écht wel een vergiftigd geschenk zijn.”, besloot toenmalig burgemeester Koen Loete.