• Eeklo
10/06/2013

Bij oppositiepartij SMS vindt men dat er te lang getalmd wordt bij de aanleg van de Eeklose Ring. De partij vreest voor een verkeersinfarct, eens het nieuwe ziekenhuis AZ Alma in gebruik wordt genomen. Daarom pleit SMS voor de aanleg van een eerste deel van de Ring over de Eeklose Vaart tot aan de Tieltsesteenweg.‘Deze ontsluiting staat een latere aanleg van de zuidelijke Ring niet in de weg en kan perfect gepland worden in functie van het tracé van die Ring’, denkt fractieleider Marc Windey. ‘ In 2016 wordt de openstelling van de belangrijke campus AZ Alma verwacht. Deze instelling met een hoge personeelsbezetting en een groot aantal bedden kan maar optimaal functioneren indien ze kan beschikken over vlotte verbindingen. In de huidige omstandigheden, bij afwezigheid van een ontsluiting naar het zuiden toe, is dit uitgesloten. Er dreigt daarom een nieuw verkeersinfarct, ditmaal midden in woongebieden zoals de Raverschootstraat, Mandeweegsken, Korte Moeie en Tieltsesteenweg. Ook het snelle ziekenvervoer met ambulances zal zich, komende van het zuiden, door deze straten moeten wringen, wat ook al de kwaliteit van de soms noodzakelijke snelle dienstverlening door de kliniek niet ten goede zal komen. Daarnaast dient ook de industriezone, waar nog een belangrijke voorraad braakliggende bedrijfsgrond ligt, dringend ontsloten te worden’, aldus nog Windey. Het voorstel van SMS om eerst dit stuk van de Ring aan te leggen, werd in de gemeenteraad echter niet goedgekeurd. Eeklo hoopt op Ring in 2018Christophe De Waele ( Open VLD) zette in de jongste gemeenteraadszitting een duidelijke timing op enkele openbare werken die de komende jaren op de agenda staan. De Ring zou volgens hem klaar moeten zijn in 2018. Hij antwoordde daarmee op een voorstel van oppositieraadslid Marc Windey (SMS) die gepleit had om nu al een eerste deel van die Ring, namelijk de zuidelijke ontsluiting naar de Tieltsesteenweg, aan te leggen. De Waele vindt dat geen goed idee.‘Ik wil de fabeltjes, die vanuit SMS gelanceerd worden, duidelijk ontkrachten’, deelde de Eeklose schepen in zijn repliek mee. ‘Ik spreek ook formeel tegen dat de Ring geen prioriteit zou zijn voor het Agentschap Wegen en Verkeer.Er is duidelijk gesteld dat de realisatie van een Ring om Eeklo topprioriteit is. Dat wil echter niet zeggen dat er elders in de regio geen investeringen meer zullen gebeuren. Zo blijkt ondertussen dat ook de aanleg van een tunnel onder de N49 ter hoogte van Balgerhoeke zal gerealiseerd worden.Het stadsbestuur vindt niet, zoals SMS, dat de aanleg van de Ring gefaseerd dient te verlopen Het opsplitsen van het dossier is voor het Agentschap Wegen en Verkeer geen optie. Een realisatie van een Ring rond Eeklo is alleen mogelijk als we gaan voor een volledige Ring van N49 tot N9 aan het tankstation van Lukoil. Buurtgemeenten hebben zich in het verleden immers altijd verzet tegen een aansluiting die op de Tieltsesteenweg zou eindigen en het zwaar verkeer via sluipwegen naar Aalter zou loodsen. Bovendien staat in de meerjarenplanning de realisatie van een volledige Ring en daartoe zullen ook de nodige financiële middelen voorzien worden. Uitstel van de tweede fase zou ook het verdwijnen van het engagement tot volledige realisatie in de toekomst met zich mee kunnen brengen’, zo meent schepen De Waele.(Ives Boone)(Ives Boone)