• Sint-Laureins
23/10/2022

Het is een open deur intrappen, maar alle gemeentebesturen doen hun uiterste best om de kosten voor energie aan banden te leggen. Doven van lichten, thermostaten lager zetten en kerstverlichtingen in de kast laten liggen. In Sint-Laureins is het niet anders… of toch. Taptoe luisterde in Sint-Laureins. Schepen van Financiën Hugo Coene geeft toelichting.
In het kader van duurzaamheid heeft Sint-Laureins de afgelopen jaren sterk ingezet in het vernieuwen van de openbare verlichting. “Bijna 60 procent ervan bestaat uit ledverlichting die ’s nachts reeds wordt gedimd tot de helft” zegt Coene. “We behoren hiermee zelfs tot de beste van het Meetjesland. Toch moeten er meer maatregelen getroffen worden. Vanaf begin november wordt de openbare verlichting langs de gemeentelijke wegen van zondag tot en met donderdag vanaf middernacht tot 5 uur ’s morgens gedoofd, uitgezonderd in de dorpskernen en op strategische plaatsen. Niet op vrijdag en zaterdag omdat er dan meer nachtelijke verplaatsingen plaatsvinden. Ook de openbare verlichting langs de belangrijke doorgangswegen in de gemeente, zoals de gewestwegen, wordt niet gedoofd.”
Kerstverlichting light
Sente zweert bij sfeer en gezelligheid in de eindejaar periode. “We willen dit tijdens deze donkere dagen toch behouden en kiezen daarom voor een light versie van de kerstverlichting” gaat Coene verder. “De kerstverlichting is led en heeft een lager verbruik. De periode waarin de verlichting zal branden, wordt ingekort tot een maand: vanaf 9 december tot 9 januari.” Er komen geen kerstbomen of -sterren met verlichting aan de handelszaken in de dorpskernen.
19 graden
In alle gemeentelijke gebouwen, uitgezonderd in het woonzorgcentrum, staat de maximum temperatuur van de verwarming ingesteld op 19 graden. Verenigingen en inwoners die één van de gemeentelijke zalen huren moeten hiermee rekening houden en voorzien best gepaste (warme) kledij tijdens hun activiteit of vergadering.
Toekomstplannen
De stijgende energieprijzen hebben enkele maatregelen in een stroomversnelling geplaatst. “Op termijn moet het volledig openbaar verlichtingsnet uit ledverlichting bestaan” besluit de schepen. “Momenteel bekijkt Fluvius ook de mogelijkheid om de ledverlichting ’s nachts te dimmen naar 30 procent. Er is ook een onderzoek lopende om de gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Naast het besparen op energie, wordt er ook op water bespaard. Zo wordt er bij het (ver)bouwen van gemeentelijke gebouwen of terreinen regenwaterputten voorzien of worden er extra putten geplaatst.
(LK)