• Kaprijke
De gemeente Kaprijke wil de schoolomgevingen een stuk veiliger maken en start hiermee in de Zuidstraat in Kaprijke. “We willen minder verkeer door de straat laten rijden” zeggen de schepenen Van de Veere en De Baets. Met de in opbouw zijnde nieuwe wijk aan de Kleine Zuidstraat, verwacht het gemeentebestuur van Kaprijke heel wat meer verkeer in de buurt van de lagere school in Kaprijke. “In ons meerjarenplan staat onze zorg voor de verkeersveiligheid in de buurt van de schoolomgevingen” zegt schepen van Openbare Werken Hendrik Van de Veere . “Daarom is het belangrijk dat niet al het verkeer vanuit de nieuwe wijk via de Zuidstraat richting expresweg trekt. De Voorstraat is hiervoor meer aangewezen. Aanpassingen in de Zuidstraat zijn hiervoor noodzakelijk.” In overleg met het schoolbestuur werden een aantal ingrepen gepland. “Aan de schoolpoort komt er een asverschuiving met beurtelings verkeer. De bestaande beugels bij het verlaten van de speelplaats worden vervangen door omegabeugels terwijl de oversteekplaats zelf enkele meters verschuift. Aan de zuidzijde van de straat schrappen we de parkeerplaatsen. Waar nu wagens parkeren, wordt het opnieuw voetpad. Op de weg komen waarschuwende markeringen met de vermelding ‘School’. De schoolpoort zelf wordt vervangen door een hoger model. “Met een beetje goede wil kan je er nu gewoon overheen stappen” vult schepen De Baets aan. “Dat moet in de toekomst onmogelijk worden.” De kosten voor het project worden geraamd op iets meer dan 11.000 euro. De werken staan gepand voor het voorjaar van 2021. (LK)