• Sint-Laureins
20/05/2019

Het Federaal Aankoopcomité stelde enige tijd geleden twee woningen te koop in de Sentse Rommelsweg. “De twee panden liggen vlak naast het voormalige politiekantoor” opende Hugo Coene (Samen), schepen van financiën, het verhaal in de gemeenteraad.

“Doordat ze palen aan het politiegebouw, onze eigendom, en bij de site van het OCMW, vormden ze een heuse opportuniteit om ook deze panden aan te kopen. Het Aankoopcomité heeft de huizen aangeboden tegen een minimumbedrag van 180.000 euro per stuk. Wie interesse had kon intekenen.” Het gemeentebestuur van Sint-Laureins deed dit en bleek na verloop van tijd de enige partij te zijn die de woningen wilde hebben. “De panden zijn ideaal gelegen om ze later te integreren in de hele site van het OCMW” verduidelijkte Coene. “We hebben onze intenties tot op heden niet kenbaar willen maken om andere eventuele kopers af te houden.” Een opzet waarin de gemeente slaagde vermits zij uiteindelijk als enige koper haar interesse aan het Aankoopcomité kenbaar maakte.
De aankoop van de twee huizen van het Federaal Aankoopcomité werd afgelopen donderdag door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd alhoewel de oppositie haar bedenkingen had bij de communicatiestroom rond de aankoop.

Belangrijke uitdagingen

“Er komen belangrijke uitdagingen op ons af” vulde Tom Lacres, bevoegd voor het OCMW, aan. “Het aanbod vanuit het OCMW zal uitgebreider en gevarieerder moeten worden. Hierbij kunnen we de ruimte in de Rommelsweg goed gebruiken. De bouw van ons dagcentrum komt er weldra aan. Op de nieuwe ruimte zouden mogelijks seniorenwoningen kunnen verschijnen. Vaste plannen hebben we echter nog niet. ”
Zowel oppositiepartij N-VA als CD&V schaarden zich achter de plannen van de meerderheid al hadden zij toch wel hun bedenkingen bij de wijze van communiceren over de aankoop. “We begrijpen dat jullie de aankoopintenties niet aan de grote klok wilden handen” klonk het bij beide partijen. “Maar dat hierover niks vermeld staat in de notulen van het schepencollege is op zijn minst merkwaardig. Over dit item werd ongetwijfeld gesproken op de zittingen van het college. Het had dan ook vermeld moeten worden.” Niettegenstaande deze opmerking keurde de raad, in het algemeen belang, de aankoop goed. De site is zowat 3.500 vierkante meter groot waardoor Coene de prijs per vierkante meter op 230 euro raamde.

(LK)