• Maldegem
In de pers wordt uitgebreid bericht over het Maldegemse schepencollege dat niet tevreden is over Tijs Van Vynckt, haar algemeen directeur (de nieuwe benaming voor gemeentesecretaris). Het schepencollege wil diens functioneren laten evalueren door een extern bureau en heeft daar de oppositiepartijen over ingelicht. Tijs Van Vynckt (39) zou niet voldoende vaart zetten achter de door het gemeentebestuur gewilde vernieuwing van het personeelsbeleid. Het is duidelijk dat er een serieus haar in de boter zit want Van Vynckt vroeg volgens burgemeester Van Hulle recent drie maand ouderschapsverlof aan. Gemeentesecretaris “Een algemeen directeur (vroeger ‘gemeentesecretaris’ genoemd) leidt de gemeentelijke organisatie. Hij inspireert het management en zorgt er als goed werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren. Hij staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel en woont de vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen ervan” (Wikipedia). Van Vynckt is algemeen directeur in Maldegem sedert 2010. Hij heeft meer dan 225 personeelsleden onder hem. De nieuwe bestuursmeerderheid kondigde begin 2019 al aan dat ze een nieuw personeelsbeleid wilde implementeren. “Wie hard werkt, zal beter betaald worden”, zei burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD) daarover. “Personeelsleden, die echter niet meewillen met deze nieuwe aanpak, zullen moeten worden gecoacht.” Bijna twee jaar later is het schepencollege echter niet tevreden over de uitvoering van dit nieuwe personeelsbeleid door Van Vynckt. Die zou niet echt willen meestappen in het nieuwe verhaal. Ouderschapsverlof Burgemeester Van Hulle is blijkbaar het getalm en de stilstand in het dossier beu. “We zijn niet tevreden over de manier waarop onze algemeen directeur het door ons gewenste personeelsbeleid uitstippelt”, laat Van Hulle weten. “We zijn anderhalf jaar ver in onze legislatuur en het personeelsbeleid is nog niet wat we willen. We kunnen er ook geen zes jaar over spreken, dus moet er iets gebeuren. De algemeen directeur moet het personeelsbeleid uitzetten, zoals het schepencollege dat voorstelt. In het evaluatietraject zullen externen nu nagaan hoe het zit.” (Bart Van Hulle in HLN) “Daarom stellen wij een extern bureau aan om een evaluatie van de algemeen directeur uit te voeren en de twistpunten te bespreken. We hopen dankzij deze procedure tot een meer bedrijfsmatige aanpak van het personeelsbeleid te komen.” De burgemeester betreurt wel het feit dat zijn algemeen directeur (omwille van de commotie?) plots drie maanden ouderschapsverlof heeft aangevraagd. Volgens Het Nieuwsblad is Van Vynckt (nog) gewoon aan het werk op het gemeentehuis. Het lijkt er sterk op dat deze reeds lang sluimerende etterbuil, het verschil in visie tussen schepencollege en gemeentesecretaris, definitief opengebarsten is. Bart Van Hulle werd door Taptoe gepolst voor bijkomende uitleg over de twist, maar hij verkoos geen verdere commentaar te geven. Ook Van Vynckt liet al weten dat hij niet wenst te reageren. Clash De clash tussen Van Vyckt en het schepencollege (met als voornaamste protagonist burgemeester Van Hulle) zal ongetwijfeld uitdraaien op een lange procedure. Beide partijen hebben al een advocaat aangesteld. Omdat het hier blijkbaar om geen tucht- of strafrechterlije procedure gaat, is er voorlopig geen sprake van ‘afzetting’. Als de uitslag van de evaluatie voor Van Vynckt ‘ongunstig’ uitdraait, wordt hem wellicht nog een tweede kans geboden. De hele procedure wordt behandeld volgens de ‘Rechtspositieregeling gemeentepersoneel’ van de gemeente Maldegem, een meer dan 100 bladzijden document dat op de gemeentelijke website te raadplegen is: https://docplayer.nl/107219420-Gemeente-maldegem-rechtspositieregeling-g.... Uiteindelijk, als blijkt dat het schepencollege zijn secretaris ondanks alles toch persé kwijt wil, kan de onenigheid eindigen in een dading (minnelijke overeenkomst) tussen partijen met als gevolg een vrijwillig vertrek van Van Vynkt. Maar daar staat dan ongetwijfeld een fiks (uitbetalings)bedrag tegenover… Ervaren ambtenaar Tijs Van Vynckt volgde in 2010 gemeentesecretaris Daniel De Groote op. Van Vynckt is 39 jaar en woont in Sleidinge. Hij is licenciaat in de rechten en als advocaat een tijd verbonden aan de balie en gaf ook les aan de Hogeschool van Gent. Als politieker was hij een tijdlang actief als fractieleider van de CD&V in de gemeenteraad van Evergem. Hij staat bekend als zeer principieel rechtlijnig en overdreven precies. Een ruzie tussen een gemeentesecretaris en zijn schepencollege, dat uitmondt in een evaluatieprocedure van de eerste, is een vrij zelden voorkomend dispuut in Vlaanderen. Ives Boone / Piet De Baets