• Kaprijke
05/11/2013

Hoewel de herfstvakantie vlak achter de rug is en de actualiteit rond het luxerverzuim opnieuw stilletjes wegebt, blijft de problematiek rond het item beslist hangen. Ideeën om het kindergeld tijdelijk in te trekken (Mieke Van Hecke) of om de afwezigheden rigoureuzer op te volgen (minister Pascal Smet) blijven riculeren en zullen in de toekomst wellicht opnieuw de kop opsteken als de schoolvakanties weer dichter bijkomen. Meer dan eens werd of wordt in deze materie met kwade ogen gekeken in de richting van de huisartsen die naar verluidt al te gemakkelijk zouden zwaaien met doktersbriefjes om kinderen een alibi te verschaffen de school vroeger te verlaten. ‘Een discussie die er eigenlijk geen moet zijn’ vindt de Kaprijkse huisarts Rufij Baeke, lid van het Artsensydicaat. ‘Laat de dokters buiten dit hele gebeuren. Wie zijn wij om tegen een patiënt te zeggen dat hij geen buikgriep heeft en dat hij niet op het toilet heeft gezeten. Het verplichte medisch attest brengt ons op die manier als het ware in de problemen. Neen, het lijkt mij veel beter een systeem van Jokerdagen in te voeren. Een systeem dat ook in Zwitserland gehanteerd wordt. Het zijn dagen waarbij ouders zelf kunnen bepalen wanneer zij hun kinderen thuis houden. Dit opent mogelijkheden voor mensen die het financieel minder goed hebben. Zij kunnen op die manier genieten van goedkopere tarieven bij de reisbureau’s.Vandaag de dag kan dit niet. Wanneer wij als huisarts geen doktersbriefje afleveren kan men officieel niet op reis gaan. Moet een dokter dan plots liegen ? Nee toch. Om al die heisa op te lossen is het Zwitsers systeem van Jokerdagen een ideale oplossing. Je kan of mag het probleem van het luxeverzuim niet doorschuiven naar de huisarts. Het is een probleem van het onderwijs en dat moeten ze daar ook maar oplossen’. (LK)