• Kaprijke
27/03/2017

Vorige vrijdag 24 maart nam de politiezone Meetjesland Centrum, samen met tal van andere politiezones en gesteund door federale politiediensten, deel aan de actie ‘Hazeldonk’ (zie stukje in kader), speciaal gericht op het internationaal drugstoerisme.

De actie vond plaats in de late namiddag en avond, aan de halte ​​naast de Expresweg aan de Vaartstraat in Kaprijke. In totaal werden 160 voertuigen gecontroleerd.
Er werden 143 adem- en 3 speekseltests afgenomen. Vier bestuurders waren positief.
Eén bestuurder bleek nog geseind te staan voor rijverbod.
Bij de actie werd tevens een drugshond ingezet. Wagens werden doorzocht, maar drugs werden er tijdens de actie niet aangetroffen.
Wel werden nog 4 processen-verbaal uitgeschreven voor niet-verzekerde voertuigen en één motorfiets bleek niet te zijn ingeschreven, noch verzekerd, noch houder van een rijbewijs. Vijf voertuigen bleken niet meer geldig gekeurd en eén bestuurder werd geverbaliseerd wegens rijden door het rode verkeerslicht.(PDB)

(foto: Aan de halte in de Vaartstraat te Kaprijke was ontsnappen aan de controle onmogelijk.)