• Maldegem
  • kleit

Vorige week vrijdag werd René Timmerman, de oprichter van de firma Timmerman, 90. Op het einde van de werkdag klonk hij samen met het personeel, zijn familie en vrienden op deze bijzondere gebeurtenis.

“Mijn moeder is 94 jaar geworden”, zegt René Timmerman. “Toen ik haar naar het einde toe vroeg ‘Hoe voelt het om zo oud te worden?’ was haar antwoord: ‘Het is voorbijgevlogen zoals de rook door de kauve’ (op zijn Kleits gezegd). “Nu moet ik vaststellen: het is bij mij ook zo. Op 14-jarige leeftijd verliet ik de school en ging ik bij mijn vader aan de slag. Het was toen 1940. Vader was in 1938 begonnen met houten rolluiken, vroeger was hij schrijnwerker. Het was oorlog. Er werd bijna niet gebouwd, er was dus weinig werk. Om brood op de plank te krijgen, dienden er andere bronnen gezocht te worden. In Kleit was ondertussen een handel ontstaan die bestond in het persen van olie uit lijnzaad, tabak snijden en verpakken, bruine zeep maken en alcohol stoken. Kortom alles wat het daglicht niet mocht zien, dus nachtwerk. Mijn vader was rap in dat milieu opgenomen en zo hadden wij werk en zijn wij de oorlogsjaren goed doorgekomen”, aldus René Timmerman. “Na de oorlog was er veel oorlogsschade en dus veel werk. We namen mijn schoolkameraad en vriend Denis Van Haecke aan. Hij heeft zonder onderbreking 48 jaar bij Timmerman gewerkt. Heel jammer dat hij niet langer van zijn pensioen heeft kunnen genieten, na 2 jaar is hij gestorven.” De jaren vlogen voorbij. Dirk en Hilde studeerden af en deden hun intrede in het bedrijf. Hilde nam de boekhouding over van haar moeder, die na jaren hard werken nog wat van het leven wilde genieten. Jammer genoeg is het niet verlopen zoals ze gehoopt had. Na een zware val bleef zij jarenlang, tot aan haar overlijden in 2010, aan een rolstoel gekluisterd. Dirk werd verantwoordelijk voor aan- en verkoop. Ik de baan op voor hulp en toezicht bij de plaatsingsploegen. Dit werk ben ik blijven doen tot mijn 84ste. Dan was ik 70 jaar aan het werk, natuurlijk de laatste jaren aan een veel lager tempo. In 1995 heeft Dirk dan de zaak overgenomen en uitgebouwd tot wat ze nu is. Brecht draait nu al een jaar of 4 mee en zo zie je maar, de tijd herhaalt zich: ik had grote steun aan Dirk toen hij in het bedrijf kwam en Dirk kan nu de steun van Brecht goed gebruiken.” “Zo ben ik 90 jaar geworden zonder dat ik het besef. Het is zoals mijn moeder zei: voorbijgevlogen als de rook door de kauve. Moesten jullie mij nu de vraag stellen: ‘Wat zou je doen als je terug 14 jaar was?’ Zonder nadenken zou ik antwoorden : hetzelfde. Ik heb altijd graag gewerkt en ik heb het op mijn manier gedaan.” “Ik heb geen dromen meer, behalve dat mijn familie gezond en gelukkig is. Een wens heb ik wel, namelijk dat het bedrijf dat ik samen met mijn echtgenote heb opgebouwd, mag blijven bestaan en nog kan groeien. En wat mij betreft, hoop ik dat ik nog een paar jaar kan gaan wandelen met mijn hond”, aldus René Timmerman, die de medewerkers van vroeger en nu uitgebreid bedankte voor hun inzet en gedrevenheid. “De welvaart van een bedrijf hangt voor het grootste deel af van zijn medewerkers!”    (Michel Wijne)

Samen met zijn familie, vrienden en de medewerkers van het bedrijf klonk René Timmerman (midden) vorige week vrijdag op zijn negentigste verjaardag. (foto: ©MW)