• Eeklo
10/08/2020
Luc Vandevelde (SMS) meent een fout te zien in ons artikel van vorige week onder de titel “Wie zou in 2018 burgemeester geweest zijn volgens het nieuwe kiesvoorstel”. Hij stelt: “ U schrijft dat voor Eeklo het verloop anders zou zijn geweest. Dit klopt niet. De kandidaat van de grootste partij met de meeste voorkeurstemmen krijgt 14 dagen tijd om een coalitie te vormen. Koen Loete had weliswaar meer voorkeurstemmen, doch de SMS-groep was de grootste partij, dus was die coalitie-opdracht sowieso voor mij (grootste partij en meeste voorkeurstemmen) geweest. Voor Kaprijke maakte u wel de juiste conclusie, voor Eeklo niet... Ik hield eraan dit toch even op te merken.” Antwoord redactie De redactie legde de opmerking van de burgemeester voor aan een terzake bevoegde jurist. Daaruit leren we dat de interpretatie van Luc Vandevelde wel degelijk mogelijk zou zijn en dat de lijsttrekker van de grootste lijst een initiatiefrecht gedurende 14 dagen wordt toegekend. Men is er blijkbaar nog niet volledig uit, het is tenslotte nog maar een ontwerp van decreet. Vraag is bovendien wat de wetgever bedoelt met 'grootste lijst': wat als bijvoorbeeld verscheidene  lijsten  evenveel zetels hebben, wat in Eeklo het geval was ? Vast staat  in ieder geval dat, binnen een coalitie,  iemand pas burgemeester kan worden als hij ook de meeste voorkeurstemmen haalde op de grootste lijst binnen de coalitie. Voor Eeklo is, bij gebrek aan een partij met de absolute meerderheid, een bestuursmeerderheid met verschillende partijen noodzakelijk, zodat in deze optiek - de CD&V werd buiten de coalitie gehouden -  de man met het grootst aantal voorkeurstemmen (in casu Koen Loete) geen burgemeester wordt. De bewering als zou de burgemeester rechtstreeks verkozen worden is dan ook slechts gedeeltelijk correct. De mogelijkheid tot andere afspraken vooraf blijft bestaan. (PDB)