• Eeklo
20/11/2022

Het rommelt nogmaals in de Eeklose politiek, dit keer binnen meerderheidspartij SMS van burgemeester Luc Vandevelde en schepenen Marc Windey en Danny Smessaert. Het complete bestuur van de partij heeft, bij monde van voorzitter Luc De Backer, laten weten dat het de handdoek in de ring gooit en opstapt. Als reden wordt aangehaald dat het verkiezingsprogramma van de partij niet of te traag wordt gerealiseerd.
Signaal
Het bestuur van de partij stapt dus per direct en unaniem op. “Ons verkiezingsprogramma raakt niet of te traag in daden omgezet”, duidt voorzitter Luc De Backer in een persnota. ‘We willen hiermee dan ook een krachtig signaal geven naar de bestuurscoalitie. Op dit ogenblik is er een stilstand in de realisatie van onze doelstellingen en het is hoog tijd dat de meerderheid aandacht geeft aan een aantal dringende dossiers.” Nochtans was de ambitie bij de oprichting van burgerbeweging SMS (Stad Met Stijl) groot, volgens De Backer. “We wilden constructief meedenken over de toekomst van onze stad. Door conflicten in de vroegere coalitie met Groen en Open Vld liepen we echter al een eerste vertraging op bij de uitvoering van het beleidsprogramma. Jammer genoeg gaat het ook in de nieuwe coalitie met N-VA en CD&V niet genoeg vooruit bij de hoogdringende dossiers. Ik denk dan aan de doortocht van het stadscentrum, de algemene verkeersveiligheid, de heraanleg van de Markt, het senioren- en armoedebeleid en aandacht voor toerisme. Het is daarenboven ook verdacht stil rond de site van de vroegere Heilig Hart Kliniek en de Paterskerk’, aldus nog een ontgoochelde Luc De Backer, die wel samen met de andere ex-bestuursleden actief wil blijven binnen de partij.

Water bij de wijn
Een nieuwe tegenslag dus voor burgemeester Luc Vandevelde, die de beslissing van het bestuur van zijn partij betreurt. “Ik geef toe dat er wat vertraging is”, erkent Vandevelde in Het Laatste Nieuws. “Toch zitten we met het bestuursakkoord op schema. Het is echter logisch dat er in een coalitie rekening wordt gehouden met de partijprogramma’s van alle deelnemende partijen. Het bestuur van SMS focust zich enkel op het programma van SMS, maar in een coalitie moet je water bij de wijn kunnen doen. Binnen het schepencollege is de sfeer nochtans opperbest.”
Luc Vandevelde ontkent ook dat het incident het voortbestaan van SMS bedreigt. “Nee, zeker niet. Het uittredend bestuur zal de partij blijven steunen. Ondertussen hebben we een waarnemend bestuur aangeduid, met gemeenteraadslid Kelly De Vlamynck als voorzitter. Nu doen we een oproep naar alle leden van SMS zodat we nog dit jaar een nieuw definitief bestuur hebben.”
Beschouwingen
De hele malaise binnen SMS geeft stof tot nadenken en zorgt voor enkele vlugge conclusies. Het gaat hier duidelijk over een interne rebellie tussen het partijbestuur en haar eigen verkozenen. Deze laatsten worden omfloerst verweten dat ze met niet genoeg vaart voor de realisatie van het SMS-partijprogramma zorgen en voor stilstand in de dossiers die exclusief in het schepencollege worden beslist. Dat hun burgemeester en 2 schepenen mee aan het roer zitten in de bestuurscoalitie en er niet in slagen daar meer activiteit te ontplooien, maakt de kritiek van (ex)voorzitter De Backer hiermee des te schrijnender. De vinger wordt echter niet in eigen boezem gestoken maar voor het gemak naar andere collega’s in het bestuur gewezen. Een duidelijk opgelegde ‘omerta’ belet de pers om meer officiële duiding bij het gebeuren te sprokkelen. Ook de voorzitter geeft systematisch ‘niet thuis’ op onze telefoontjes en ingesproken boodschappen op zijn voice mail. Er is méér aan de hand bij SMS, zoveel is (voorlopig) duidelijk !(Ives Boone)

Foto: Luc De Backer (ex)voorzitter SMS