• Eeklo
De redactie kreeg een mail toegestuurd van Christine Van Kerckvoorde uit Waarschoot als reactie op de foto die we vorige week publiceerden van een grafzerk op het Eeklose kerkhof waarop als sterfdatum een dag op einde oktober van dit jaar staat gegraveerd. We vroegen ons af of dit een fout was van de grafmaker en gewoon een “helderziend persoon die nu al weet dat hij op 27/10/2020 preciés (dag op dag) 1 maand na zijn 95ste verjaardag zal komen te overlijden?” Hierop laat Christine Van Kerckvoorde ons weten: “Eventjes opmerken dat het inderdaad zou kunnen dat iemand al weet wanneer hij of zij gaat sterven, namelijk in geval van euthanasie. Als vrijwillige chauffeur van ‘Minder Mobielen Centrale’ maakte ik reeds mee dat iemand samen met mij haar eigen begrafenis ging regelen. Ik vind dat nog altijd een heel moedige beslissing zodat nabestaanden niet mogen of moeten beslissen over hoe iemand het einde van zijn of haar leven wil.” De redactie achterhaalde ondertussen de oplossing voor de voorspelde datum. De persoon in kwestie overleed één jaar geleden op 27 oktober 2019, zodat het duidelijk over een foutje van de grafmaker gaat. Waarschijnlijk zullen de nazaten het euvel nu zelf kunnen ontdekken tijdens een bezoek op Allerzielen… (PDB)