• Eeklo

Naast de Kleine Wegel in Eeklo, viert ook het Provinciaal Technisch Instituut dit najaar zijn 50ste verjaardag. Onlangs was er een academische zitting waarop heel wat oud-leraars aanwezig waren. Directeur Dany Vandecasteele: 'Dit is een schitterende dag. We hebben hier heel veel energie in gestoken en op een dag als vandaag plukken we daar de vruchten van!'

'Toen we dit jubileumjaar op ons zagen afstevenen, hebben we de hulp ingeroepen van de oudgedienden. En ze zijn gekomen, gretig, energiek en vastberaden om tot een prima resultaat te komen. Een werkgroep werd samengesteld en steeds in nauwe samenwerking met de directie, werd er vorm en inhoud gegeven aan het plan voor deze academische zitting.' Het PTI bestaat in 2009 50 jaar. Directeur Dany Vandecasteele is iets ouder, maar zijn schoolcarrière is even lang. 'In 1959 toen hier het PTI begon, ben ik als 3-jarige in het kleuteronderwijs gestart.' Directeur Dany Vandecasteele heeft nog meer banden met deze school en onze provincie. 'Ik ben namelijk ook afgestudeerd aan een school van de provincie Oost-Vlaanderen: het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken. In 1978 was dat, en ik kreeg mijn diploma uitgereikt door de toenmalige directeur Flor Demets, de eerste directeur van ons instituut. Dat zijn dingen die een mens nooit vergeet!' In 1978 waren de vooruitzichten op werk voor iemand met een diploma vertaler-tolk eerder bescheiden. Dit in tegenstelling tot iemand die beschikte over een technisch diploma. Directeur Dany Vandecasteele: 'Dat was toen zo, en dit is nog altijd zo. Wij zijn daar namens onze afgestudeerden heel gelukkig om!'

DVD'S
Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het PTI werd er besloten om 3 dvd's samen te stellen. Een eerste dvd bevat fotomateriaal van 1959 tot 2009. De tweede dvd bestaat uit videomateriaal tot en met 1994. Een derde dvd is getiteld 'De deur naar de toekomst' en doet de werking van de school op de dag van vandaag uit de doeken. Lindsay De Smaele, Kim Lonneville, Albin Reynaert, Sylvain Lamont en Rogier De Pauw zorgden er voor dat het massaal binnengebrachte beeldmateriaal mooi geordend op dvd kwam te staan.

Leraar Hugo Heyde (74) werkte 34 jaar op het PTI
'In 1961 ben ik op het PTI begonnen. Dat begin was een echte pionierstijd. Het PTI was een totaal nieuwe school met jong, nieuw en onervaren personeel. 99 procent van de mensen die er werkten, waren mensen tussen 25 en 30 jaar. Ze waren allemaal jonggehuwd. Er is zelfs een jaar geweest met 20 baby's!' Op technisch gebied maakte Hugo Heyde revolutionaire tijden mee. 'Tot 1970 was alles nog mechanisch. Er was maar een beetje elektronica. Maar vanaf 1970 zagen we de introductie van de gesofisticeerde elektronica in het automatiseringsproces.' Hugo Heyde en zijn collega's schoolden zich steeds bij. Want nieuwe technologieën volgden elkaar razendsnel op. Wanneer er op het PTI een nieuwe machine in gebruik werd genomen, schreef Hugo Heyde vaak de handleiding. Talen vormden geen probleem, dikwijls vertaalde Hugo uit het Duits, het Engels of het Frans. Hier is een stukje uit een handleiding die Hugo Heyde in 1984 schreef voor de draaibank Mazak Quick Turn Universal met sturing Mazatrol T 1: Ongeveer 10 jaar na de introductie van de eerste N.C.-draaibank in onze school, worden we nu geconfronteerd met de snelle evolutie, ja zelfs revolutie, die deze besturingstechniek in de werktuigmachineconstructie en in de verspanende technologie heeft teweeg gebracht. Hugo Heyde: 'Vanaf 1970 was er echt een explosie op het gebied van de ontwikkeling van industriële elektronica. ' Ook over de manier van werken in die vroege dagen heeft Hugo Heyde zijn mening. 'Wij waren nog niet besmet met het verleden, de routine en de sleur en we zaten ook nog niet in het administratieve carcan, vandaag de dag is dat niet te onderschatten!' Hugo Heyde pleit ook voor een goede samenwerking tussen de school en het bedrijfsleven. 'Alle leraars van algemene vakken zouden een paar jaar in het echte beroepsleven moeten staan!'(MW)