• Waarschoot
17/09/2013

De priorij O.L.V. ten Hove wordt verkocht. Na jaren van leegstand, ziet de gemeente geen andere oplossing dan het gebouw te verkopen. Zo’n 12 mensen hebben al interesse getoond. Tegenstanders vinden het jammer dat inwoners van Waarschoot het monument wellicht nooit meer kunnen bezoeken. De priorij O.LV. ten Hove in de Kapellestraat staat sinds eind 19de eeuw leeg. Het gebouw, waarvan het oudste gedeelte uit de vroege 15d eeuw dateert, is beschermd maar een oplossing is verre van eenvoudig.  In 1992 kocht de gemeente de ruïne voor een symbolische frank. Maar pas in 2004 werd de restauratie begonnen, deels. Er werd geen elektriciteit voorzien, geen sanitair, verwarming of wateraansluiting. De hoop werd gesteld op een privé-ondernemer die het  gebouw in erfpacht zou nemen, maar dat verhaal kende nooit een gunstige wending. Ook de verhuur van het gebouw was niet bepaald een succes. ‘Tussen augustus 2008 en afgelopen week werden slechts 43 aanvragen ingediend’, zegt burgemeester Ann Coopman (CD&V). ‘44% daarvan waren voor fotoshoots. Dus ook dan werd het gebouw amper verwarmd. Uiteindelijk bracht de priorij in die vijf jaar 1.285euro op, maar dat weegt niet op tegen de kosten van het tweewekelijks maaien van het gras of het plaatsen van mobile toiletten bij evenementen. Meer kan en moet uit het monument gehaald worden.  Volgens het agentschap Onroerend Erfgoed is verwarming noodzakelijk, er is bovendien huiszwam vastgesteld, de ramen knellen door de vochtigheid en ook planken komen naar boven. Een nieuwe bestemming is hoogdringend!’ Maar volgens Jürgen Blomme (SP.A) heeft het bestuur zich nooit de moeite getroost om nomen om het openbaar nu te onderzoeken. ‘Men heeft vlug vlug de beslissing genomen het gebouw te verkopen om de begroting sluitend te maken’, meent Ellen Coppens (WGB). ‘Wie minstens 270.000euro op tafel legt, mag het hebben.’ Een verkoop heeft volgens de oppositie vooral het nadeel dat het publiek nooit meer het gebouw zal kunnen bezoeken. Het gebouw mag volgens Onroerend Erfgoed immers ook gebruik worden als woonhuis. Achteraan mag een bijgebouw worden gebouwd van twee bouwlagen onder de huidige kroonlijst waarin dan eventueel een badkamer kan worden geïnstalleerd. Burgemeester Ann Coopman (CD&V) bevestigt intussen dat er zich al 12 kopers hebben gemeld waarvoor 9 te kennen gaven het te willen gebruiken als woonhuis. Een voorstel kwam om er een B&B van te maken en een om er opleidingen en exposities te voorzien.  (OW)