• Meetjesland
03/08/2020
inds de afkondiging van de nieuwe maatregelen die afgelopen week getroffen werden om de verspreiding van het Corona-virus te beperken leverde de politiezone heel wat inspanningen om deze maatregelen te laten naleven, onder meer door dagelijkse bijkomende interventieploegen, zowel in uniform als anoniem. En met zichtbare aanwezigheid van motards als extra troef, waardoor het ontradend effect groter is en ze snel en efficiënt kunnen inspelen op verschillende situaties, ook bij druk verkeer. Boetes Deze controles blijken nodig te zijn. Zo zijn er al verschillende processen-verbaal opgesteld voor personen die geen mondmasker droegen in de betalende parkeerzone in het centrum van Eeklo. Een 33-jarige man uit Eeklo stelde zich afgelopen week tijdens één van deze controles zo weerspannig op dat hij een tijdje bestuurlijk werd opgesloten. Alle overtreders zullen een administratieve boete van 250 € moeten betalen. Ook de verscherpte maatregelen in de horeca worden streng gecontroleerd. Het overgrote deel van de uitbaters en klanten leeft deze maatregelen heel goed na. Echter ook hier zijn uitzonderingen. Zo werd een uitbater van een zaak in Kaprijke bij een anonieme controle op heterdaad betrapt terwijl hij zijn klanten bediende zonder drager te zijn van een mondmasker. Hij was nochtans n.a.v. eerdere tekortkomingen tweemaal vooraf gewaarschuwd. Hij mag zich dan ook aan een boete van 750 € verwachten. Betrapt op feestje De politie vindt echter de tijd van waarschuwingen voorbij en voortaan wordt er onmiddellijk geverbaliseerd. Mensen moeten echt begrijpen dat de situatie ernstig is. Ook op verboden samenscholingen wordt streng gecontroleerd. Zo werd vorige week nog een privé-verjaardagsfeestje in een tuin in Kaprijke stil gelegd waarbij 14 jongeren tussen 20 en 25 jaar op aanwezig waren! (PDB)