• Waarschoot / Lovendegem / Zomergem
19/06/2017

De redactie van Taptoe kreeg maandagmorgen een verrassend persbericht binnen vanwege Tony Vermeire, burgemeester van Zomergem, die in naam  van zijn collega’s uit Waarschoot en Lovendegem het volgende meedeelt.
(De benadrukking in vet komt van Taptoe)


“De colleges van burgemeester en schepenen van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem zullen samen een gemeenteraadsbesluit voorleggen op de volgende gemeenteraad. De drie colleges stellen voor om binnen het Meetjesland een sterke plattelandsregio te vormen. Dit is een ambitieus alternatief voor het stadsmodel. De drie gemeenten willen nu niet fusioneren, maar wel slim en intensiever samen werken.
Als Vlaanderen ons zou verplichten om te fusioneren, willen we immers liever met landelijke dorpen samen gaan, dan met een stad.
De denkpiste tot samenwerking/samenvoeging met Nevele, de vierde gemeente van de Lowazone, kan worden onderzocht als Nevele hiervoor interesse heeft. Dit mag echter geen rem worden op de verdere ontwikkeling van de samenwerking van de drie gemeenten. Er wordt een structureel overleg tot betere samenwerking tussen de drie gemeenten geïnstalleerd om  nog meer kansen tot samenwerking te zoeken voor de komende jaren. Er wordt een studiebureau aangesteld om een gemeenschappelijke omgevingsanalyse uit te voeren, die zowel de gevolgen van een versterkte samenwerking als een fusie met de “Lievegemeenten” onderzoekt. Eveneens dient ook de impact van een versterkte samenwerking of fusie met extra andere, landelijke potentiële partners zoals Nevele te worden onderzocht.
De bevolking wordt tijdens het  verloop van dit traject uitgebreid geïnformeerd en intensief betrokken.
Namens de meerderheidspartijen van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem”

Tony Vermeire
Burgemeester Zomergem