• Meetjesland
28/02/2021
Schepen Marc Windey (SMS Eeklo) meldt aan Taptoe de mogelijkheid dat de regio Meetjesland zou kunnen verdwijnen. Het nieuws daarover is blijkbaar nog niet tot de publieke opinie doorgedrongen, en veel reactie is erop dus ook nog niet gekomen. Wat voor een deel onrustwekkend is. De Vlaamse Regering heeft namelijk vorig jaar in oktober 2020 een nota goedgekeurd onder de naam ‘regiovorming’. Bedoeling ervan is om Vlaanderen op te delen in 13 regio’s waarbinnen de samenwerking van gemeenten en steden kunnen plaatsvinden. Uit de gepubliceerde kaart in het tijdschrift LOKAAL van de ‘Vereniging Van Steden en Gemeenten’ (VVSG), uitgave november 2020, blijkt dat Oost-Vlaanderen ingedeeld wordt in vier zones: regio Gent, regio Waasland, regio Dendermonde en regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Het Meetjesland is daartussen niet meer te bespeuren en wordt dus opgeslokt door de grote regio Gent, incluis de stad Gent…! Overleg Marc Windey heeft wel enkele bedenkingen. “Ons Meetjesland heeft sedert vele jaren een echte welomschreven identiteit: dit van buffer tussen twee wereldsteden Gent en Brugge, niet ver van de kust, aangeschurkt tegen Nederland waarmee het veel banden heeft. “Het Meetjesland heeft een eigen geschiedenis, een eigen erfgoed en een eigen bevolking, vooral gericht op open natuur en landbouw. Ook werkgelegenheid en inkomen zijn erin gekapseld: van Zelzate, Evergem, over Eeklo, Maldegem en Aalter en Deinze. Ons Meetjesland wordt doorkruist door prachtige kanalen, heeft zich toeristisch ontwikkeld, biedt enorme wandel- en fietsmogelijkheden en herbergt unieke bossen en kreken. Eeklo zelf heeft een dienstverlening die zich voor een groot gedeelte uitstrekt over dezelfde regio: verzorgingsinstellingen, onderwijs, sport, cultuur. “Veel verenigingen spreiden hun werking over het ganse Meetjeslandse grondgebied, vooral in de vrijetijdssector en zijn verankerd met deze gebiedsomschrijving: Comeet, Meetjesman, Toerisme Meetjesland, Meetjeslandse Welzijnsband, veel sport- en culturele verenigingen.” Windey: “Moet dit alles nu verdrinken/verstikken onder de vleugels van een grootstad die weinig of geen voeling heeft met ons Meetjeslands ‘plat pays’? En waarom wordt de identiteit van het Waasland en de Dendermondse regio wél erkend als afzonderlijke regio? De gouverneur werd uitgenodigd om tegen het einde van dit jaar advies te verlenen over de afbakening van de regio’s op basis van o.m. de input van lokale besturen. Laat ons dus hopen dat onze lokale besturen binnen het Meetjesland hun verantwoordelijkheid nemen en onze prachtige streek met een eigen identiteit kunnen vrijwaren. En: kan deze discussie niet leiden tot een Groot Meetjeslands Overleg waarbij de grote fusie op de agenda geplaatst wordt? Zijn en blijven wij niet allemaal ‘Meet’ in hart en nieren? “(Piet De Baets)