• Bassevelde
28/08/2022

De gemeente Assenede is gestart met de restauratie van het oorlogsmonument in deelgemeente Bassevelde. Het monument uit 1920 van beeldhouwer Alouïs DeBeule verkeert in bijzonder slechte staat en moet er tegen oktober opnieuw als nieuw uitzien. Assenede trekt 80.000 euro uit voor de klus.
Het monument toont een Belgische soldaat die geflankeerd wordt door een leeuw. Beide figuratieve beelden vertonen veel scheuren en barsten. De komende weken wordt werk gemaakt van een grondige steenrestauratie en krijgt het beeldhouwwerk ook zijn oorspronkelijke kleur terug.
Arend
Tijdens Wereldoorlog II was toenmalig schepen van openbare werken Theofiel de Zutter bang dat de Duitsers zichzouden wreken. Onder de poot van de leeuw bevond zich immers een gebeeldhouwde arend (het symbool van Duitsland, red) die vermorzeld werd. Volgens de overlevering werd de arend uit voorzorg los gekapt en in de vijver van de pastorie gegooid. Daar zou hij nog steeds liggen. Het is niet de bedoeling om bij de restauratie een nieuwe arend te creëren.
Omgeving
Naast een volledige restauratie zal samen met een landschapsarchitect de omgeving van het monument in ere hersteld worden. Zo stond het monument oorspronkelijk op een heuveltje. Daarnaast komt er ook een nieuwe gedenkplaat voor de Basseveldse oorlogshelden die destijds niet op het monument vermeld werden.
(LK)