• Eeklo
15/08/2021

De even verrassende als plotse overstap van groene schepen Bob D’Haezeleer naar het socialistische Vooruit , blijkt de voorbode geweest geweest te zijn van een voorlopig politieke triller in Eeklo. Met eventueel spectaculair onvoorziene gevolgen, al zal de gemiddelde Eeklonaar er (nog) niet van wakker liggen, minstens zelfs de achtergrond niet kennen.
De toestand is nochtans onomkeerbaar geworden en de politieke spanning in alle geledingen stijgt met de dag.
Achter de schermen is men het vandaag al eens dat Eeklo zich momenteel in een patsituatie bevindt en onbestuurbaar is.
Een en ander heeft niet alleen te maken met de hoogoplopende interne ruzie in het schepencollege, maar ook met het recentste nieuw decreet waarmee bij onbestuurbaarheid een “gewone constructieve motie van wantrouwen” volstaat om onmiddellijk een nieuwe burgemeester en schepencollege, zeg maar “een nieuwe meerderheid” in het zadel te heffen.
Krijgt Eeklo dus binnenkort een nieuwe burgemeester?

Fragiele meerderheid
Even recapituleren. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kwam in Eeklo een meerderheid tot stand van SMS, Groen en Open VLD met Luc Vandevelde als burgemeester. Op dat moment ging men voorbij aan de potentieel gevaarlijke situatie van slechts 1 zetel op overschot.
M.a.w. het overlopen tijdens de volgende 6-jarige bestuursperiode van één mandataris zou voldoende zijn om de oppositie in de meerderheid te brengen en Eeklo in een praktische onbestuurbaarheid te dompelen.
Alhoewel het soms niet veel scheelde is dit tot nog toe nog niet gebeurd.
Wel zijn er intussen enkele politieke verschuivingen gebeurd als voorbode van niet al te veel goeds in de toekomst.
In de oppositie (NV-A) vertrokken twee zwaargewichten met de noorderzon: Peter De Graeve en Nathalie De Coster (fractieleider). Terwijl Paul Verstraete zich ‘outte’ als onafhankelijke.
In de meerderheid (bij Groen) beweerde Mátyás Blanckaert, zich onafhankelijk op te gaan stellen, maar als ex-Groen en onafhankelijke, de bestuursmeerderheid loyaal te zullen blijven ondersteunen. Zoals op foto’s te zien lonkte Mathyas intussen al eens schuin naar de vrienden aan de overkant ...
Nu als voorlopig hoogtepunt ook Bob D’Haeseleer aangaf niet meer gelukkig te zijn in zijn groene partij, blijft Groen in de Gemeenteraad verzwakt achter: hun voorzitster gaf ontslag en hun vier verkozenen werden herleid tot twee. Beiden weliswaar met goede bedoelingen maar o zo jong en onervaren in het Eeklose politieke labyrinth.
Met andere woorden: de fragiele meerderheid (14 zetels tegen 13) komt door dat alles gevaarlijk dicht bij een wankele helling.

Bezinningsperiode
De overstap van Bob D’Haeseleer als gewezen frontman van Groen naar Vooruit is duidelijk de aanleiding geweest van een splinterbom die in het hart van de SMS - Open VLD - Groen coalitie is ontploft en diepe sporen heeft nagelaten.
Als eerste stap naar een mogelijke oplossing werd Bob D’Haeseleer gestraft door zijn collega-schepenen door hem tijdelijk alle bevoegdheden af te nemen. Een schepen zonder bevoegdheden is onafzetbaar, behoudt zijn schepenwedde (4.000 € bruto per maand) en heeft geen toegang meer tot documenten, mails en contacten met zijn administratie. Wie denkt dat dit op een soort passief gejuich bij de schuldige wordt onthaald, kent blijkbaar D’Haezeleer niet. Hij blijft eerder triestig, onbegrepen en vol ambities achter…
De overeengekomen ‘bezinningsperiode’ en onderhandelingsronde heeft ondertussen, na meer dan 2 maanden, geen oplossing gebracht. Bob bleekt niet te vermurwen, blijft bij zijn standpunt en wil zijn bevoegdheden terug. Dat kan nu echter definitief niet meer bij zijn collega’s, die hun geduld hebben verloren. Een schepen zonder bevoegdheden past volgens hen niet in het plaatje van een goed bestuur en werkt verlammend.
Ook van Marc Windey, schepen en voorman van SMS, die momenteel de lippen stijf op elkaar houdt, is geweten dat er geen grote liefde meer is met zijn coalitie-collega’s. Volgens hem is het ambitieuze programma waarmee SMS de grootste partij werd in 2018, na bijna 3 jaar bestuur amper zichtbaar in het straatbeeld.
De hamvraag is hoe lang en welk leven deze coalitie nog beschoren is in deze bijna onmogelijke (vijandige) omstandigheden.

Nieuw decreet
De Vlaamse Regering heeft ondertussen een decreet uitgevaardigd waarbij het met onmiddellijke ingang mogelijk wordt om met een ‘constructieve motie van wantrouwen’ een andere coalitie op de been te brengen, inclusief de aanduiding van een nieuwe burgemeester en een nieuw schepencollege. De vroegere zeer lang aanslepende periode van ‘onbestuurbaarheid’ is daarmee verleden tijd: voortaan kan, mits een meerderheid in de gemeenteraad (13 +1), gezocht worden naar een nieuwe coalitie.
Dit decreet is reeds in werking getreden: Blankenberge bijt straks de spits af met een bestuurswissel, inbegrepen een andere burgemeester.
Volgt Eeklo?

Speculaties
Achter de schermen gonst het nu van de speculaties. Wellicht wordt er gezocht naar een nieuwe meerderheid met een andere burgemeester en schepenen? De oppositie ruikt haar kans. Maar hoe en met wie zal een meerderheid daarvoor worden gevonden?
Zal de oppositie noodzakelijk eendrachtig blijven en een overloper zoeken? Zal Bob D’Haezeleer (37) willen aansluiten, maar dan misschien bij voorrang wel een schepenambt blijven eisen, of een burgemeesterstitel ambiëren? Idem scenario voor Mathyas Blanckaert of Paul Verstraete? Wie overloopt krijgt natuurlijk ook een uitgesproken macht in de onderhandelingen.
En wie claimt dan verder het burgemeesterschap? Vele kandidaten: Koen Loete? Hilde Lampaert ?
Kàn Koen Loete nog wel terugkeren als burgemeester nu hij officieel de titel van ‘ereburgemeester’ heeft gekregen?
En welke troeven heeft Luc Vandevelde nog achter de hand om burgemeester te kunnen blijven en zijn schepencollege te redden? Ook híj kan iemand uit de oppositie aanspreken en een schepenzetel beloven.
Of wordt alles met één pennenstreek opgelost als de NV-A van frontvrouw Hilde Lampaert aansluit bij de meerderheid? Dat laat dan niet alleen op korte termijn de rust weerkeren, zorgt voor kersverse beleidslijnen, maar levert ook nieuwe gezichten als schepen op, ter vervanging van Bob D’Haezeleer en Isaura Calsyn.
Er wacht de Eeklose burger zo te zien nog spannende dagen…

Piet De Baets