• Lembeke / Evergem
14/03/2021

Hoe hard fietsend Meetjesland er ook naar uitkijkt, een vrij liggend en dus veilig fietspad langsheen de N456, tussen Lembeke en Sleidinge, is nog niet voor morgen.
Dat is de conclusie die CD&V-volksvertegenwoordiger Stijn De Roo kon trekken uit vragen over het project aan Vlaams Minister Lydia Peeters (N-VA), bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken. “De minister maakte duidelijk dat er een studie aanbesteed is met het oog op de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen de bebouwde kommen van Sleidinge en Lembeke” zegt De Roo. “Het gaat om een afstand van 6,4 kilometer langsheen een weg waar momenteel 70 kilometer per uur mag gereden worden. Voor we aan de start van de werken kunnen denken, moet er nog eerst een start- en projectnota opgemaakt en goedgekeurd worden, nog een onteigeningsplan komen en dan moeten ook nog stukken effectief onteigend worden. Verder dient nog een omgevingsvergunning aangevraagd en moet de eigenlijk aanbesteding nog volgen.” Veilig fietsen tussen Lembeke en Sleidinge is dus nog niet meteen voor morgen.(LK)