• Eeklo
11/05/2015

De kogel is door de kerk.  Eeklo en het Agentschap Wegen en Verkeer sloten een akkoord af om volgend jaar een rotonde aan te leggen op de Ringlaan, ter hoogte van de Blakstraat. Die rotonde zal rechtstreeks aansluiting geven op de in- en uitgang van het nieuwe ziekenhuis. ‘ Het is absoluut noodzakelijk dat de rotonde er ligt voor de opening van het ziekenhuis begin 2017’,  zegt schepen van mobiliteit Christophe De Waele (Open VLD).

‘Via de nieuwe rotonde zal zowel de toegang tot het nieuwe fusieziekenhuis worden geregeld, als de toegang tot de uitgebreide industriezone Kunstdal’, schetst Christophe De Waele. ‘De eerste spadesteek voor de nieuwe rotonde zal medio 2016 worden gezet. Het is de ambitie van de stad Eeklo en het Agentschap Wegen en Verkeer  om de rotonde klaar te hebben tegen de opening van het nieuwe ziekenhuis.  Dat is ook nodig om de onvermijdelijk grotere verkeersdrukte te beheersen. Het is daarnaast ook de bedoeling om de omliggende straten rond het nieuwe ziekenhuis maximaal te ontlasten. Zo zal de Blakstraat ter hoogte van de Ringlaan volledig worden afgesloten.  En aan het kruispunt met de Raverschootstraat  gaat  de middenberm  dicht voor auto’s en vrachtwagens.  Auto ’s zullen daar dus niet meer kunnen oversteken maar enkel rechts op- en afrijden van de Ring zal nog mogelijk zijn. Alleen fietsers en voetgangers zullen de Ringlaan nog kunnen oversteken en zij krijgen daarvoor een veilige gelijkvloerse oversteekplaats met middenberm. Later zullen we wel nagaan welke de beste locatie is voor een fietstunnel’, besluit de liberale schepen. (Ives Boone)