• Meetjesland
09/01/2022
De vernieuwde afvalenergiecentrale van IVM heeft in 2021 voor het eerst een volledig werkjaar afgewerkt. De resultaten die de nieuwe installatie laat optekenen zijn een opsteker voor de 15 steden en gemeenten die deel uitmaken van IVM. Zo werd er in 2021 100.124 ton afval verwerkt en bekwam men een hogere elektriciteitsproductie en rendement, waarvan ca. 84% op het elektriciteitsnet werd geïnjecteerd (= elektriciteitsverbruik van ca. 13.000 gezinnen.) De turbine was 99% van de tijd actief. Naast de afzet van elektriciteit zoekt IVM ook naar opportuniteiten om de restwarmte die vrijkomt bij het verbrandingsproces te kunnen aanwenden als energiebron voor nog aan te leggen warmtenetten. Goede milieuresultaten De installatie scoort ook prima op vlak van milieuvoorschriften. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het beheersen van de dioxine-uitstoot. De gemeten waarden in de rookgasgassen liggen ver beneden het toegelaten niveau: waar de voorgeschreven norm ligt op 0,1 meten we in de IVM-installatie slechts 0,0002 ofwel 500 maal onder de norm. Het eerste volledige werkjaar laat de nieuwe installatie dus zeer goede resultaten optekenen zowel op technisch, ecologisch als economisch vlak. Een opsteker voor IVM, haar deelnemende steden en gemeenten én de hele bestuurs- en personeelsploeg. De lat ligt alvast hoog naar volgende jaren. (PDB)