• Eeklo
  • Meetjesland
06/03/2017

In maart 2017 zal de brandweerzone Meetjesland haar intrek nemen in de voormalige kantoorruimte van Taptoe, gelegen in de Molenstraat 160 C te Eeklo, naast het lokaal waar nu ook dans- en balletschool S-Pression onlangs een onderkomen heeft gevonden. Op deze site, in centrum Eeklo, zal later ook een zonale dispatching en hulpcentrale bedrijvig zijn.

Deze verhuis is een logisch evolutie na de uitbreiding van het administratief personeel van de zone.

Concentratie brandweerkorpsen

U hebt u er waarschijnlijk weinig of niets van gemerkt, maar sinds 1 januari 2015 zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen in heel België opgenomen in 34 nieuwe ‘hulpverleningszones’. Negen brandweerposten van de gemeenten Aalter, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem vormen sinds 1 januari 2015 één grote “hulpverleningszone Meetjesland”. Een beetje zoals met de politiezones. In de provincie Oost-Vlaanderen zijn er naast Zone Meetjesland slechts 6 andere hulpverleningszones ( Centrum, Oost, Vlaamse Ardennen, Waasland, Zuid-Oost).

Gasramp

De schaalvergroting is er gekomen nadat er in 2004 een enorme gasramp uitbrak in Gellingen. De regering wilden nadien - zoals met de politiehervorming eind jaren negentig - alle brandweerkorpsen nòg efficiënter maken en meer doen samenwerken. De bedoeling van dit alles is de kwaliteit van de brandweer te verhogen. Het systeem hanteert ‘Snelst Adaquate Hulp’ (SAH), waarbij het Hulpcentrum 100 (of 112) niet langer het territoriaal bevoegde korps uitstuurt, maar wel het korps dat het snelst op de interventieplaats aanwezig kan zijn. Contactpersonen, de zonecommandant en het personeel blijven op post. De voornaamste en meest zichtbare verandering is de overgang van vele kleine stedelijke brandweerkorpsen naar een overkoepelende structuur. Ann Coopman, burgemeester Waarschoot, zit zowel de zoneraad (bestuurlijk orgaan) als het zonecollege (dagelijkse werking) voor. De zonecommandant, kapitein Patrick Wallaert, is verantwoordelijk voor de leiding, de organisatie en het beheer evenals de verdeling van de taken binnen de zone. (PDB)