• Eeklo

Vorige week werd Nathalie Matthijs (38) benoemd tot personeelsdirecteur van de 1.200 burgerpersoneelsleden van de NAVO. Nooit eerder klom een vrouw op die leeftijd hoger op de ladder binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, die dertig landen groepeert, w.o. USA en Canada.
Zij bekleedt nu het op één na hoogste niveau onder secretaris Jens Stoltenberg.
Nathalie is de jongste dochter van Erik Matthijs, oud-burgemeester van Eeklo en tandarts Eliane De Baets. Ze is tevens het nichtje van Taptoe-uitgever Piet De Baets. Ze is de mama van 3 zoontjes en gehuwd met Mathieu Vanovermeire, chief operations bij Espresso. Ze wonen in Brussel.
Nathalie kwam pas in 2018 in dienst bij de NAVO als ‘Hoofd Talentmanagement’. Voordien deed ze ervaring op als consultant bij Deloitte Belgium voor tientallen overheidsinstellingen.Toen – na amper twee jaar - in november 2020 haar toenmalige HR-directeur Patrice Billaud-Durand (55) onverwachts overleed, werd haar door NAVO-baas Jens Stoltenberg gevraagd om ad interim diens taken voorlopig over te nemen. Ongetwijfeld had ze in die korte periode al indruk gemaakt met de opmaak van een ‘opschaalplan’ in 2019. Dat plan had als doel om het NAVO-personeel sneller juist te kunnen inzetten tijdens grote crisissen en had zijn deugdelijkheid al direct bewezen tijdens de aansluitende corona-crisis. Ze aanvaardde het ad interim aanbod en begon keihard te werken om deze hoge functie onder de knie te krijgen. ‘Overdag werkte ik hard en ‘s nachts studeerde ik bij’, vertelt Nathalie hierover. ‘Uiteindelijk kreeg ik na een drietal maanden alles onder controle’. Ze realiseerde zich inmiddels dat ze een goede personeelsdirecteur zou kunnen zijn en liet zich overtuigen om mee te doen aan de selectieproeven voor de vacature, die ondertussen was uitgeschreven. Ze werd gesteund door haar voltallig personeelsbestand waarover ze de leiding had gekregen en ook de Belgische ambassadeur bij de Navo steunde haar kandidatuur. Uit diverse Navo-landen waren er kandidaten voor deze hoge funcitie.Maar Nathalie slaagde met brio en werd als laureaat gekozen.

Personeelsbeleid
Binnen de NAVO is Nathalie Matthijs nu verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van de 1.200 burgers die wereldwijd voor de organisatie werken. Elk jaar worden ongeveer 175 nieuwe mensen aangeworven met profielen in diplomatie, ICT, data-analyse, terrorismebestrijding, enz. De rekrutering van die mensen gebeurt in de dertig lidstaten van de NAVO en het is aan Matthijs om de meest geschikte kandidaat eruit te halen. Baas Stoltenberg aanvaardt geen mislukking op dat vlak. Een bijzonder grote verantwoordelijkheid omdat het essentieel is binnen dergelijke organisatie om te vernieuwen en bij te blijven, nu vooral ook ‘de concurrentie’ (lees: China, Rusland) niet stilzit. Het is dan ook geenszins te verwonderen dat ze de laatste tijd meermaals wordt geconfronteerd met het voor de hand liggend grapje: “Nathalie, heb je daar geen jobke voor mij?”
(Ives Boone)