• Eeklo
18/12/2022

Bij monde van Danny Plaetinck en Hilde Lampaert, beiden schepen van N-VA Eeklo, wil de partij een reactie geven op het interview dat Taptoe recent publiceerde met Christophe De Waele (verder CDW) en de nieuwe voorzitter Kris Thys van Open Vld.
“Het is kwalijk dat hij omwille van zijn eigen frustraties wegens de bestuurswissel vorig jaar, de hele stad Eeklo in een slecht daglicht stelt met verkeerde informatie” zo begint de aanhef van het wederwoord. Hierna de volledig tekst.
Fake uitlatingen
Danny Plaetinck: “De frustratie van CDW weegt duidelijk zwaarder door dan het belang van Eeklo. De bevolking zal uiteindelijk beter gediend zijn met de realisaties en het engagement van het huidige bestuur, dan met tendentieuze en totaal ongefundeerde fake-uitlatingen van de Open Vld in het artikel van 20/11. De site van de Paterskerk en het bijhorend parkingprobleem beroert de Eeklonaar. Daarom is het belangrijk om de verkeerde informatie die de laatste weken de ronde doet, duidelijk te weerleggen. Men moet stoppen de mensen blaasjes wijs te maken.” “Even kaderen: centraal ligt de paterskerk met achterliggend klooster en kloostertuin, rechts komen winkels met achteraan appartementen, links komt een nieuw woon- en winkelcomplex, op de plaats waar de oude gebouwen van Decora en Dreamland al jaren staan te vervallen. Het idee werd ooit gelanceerd om bij het bouwen van een nieuw gebouw ook een publieke stadsparking te voorzien. “
Puinhoop ruimen
Danny Plaetinck : “Na 9 jaar bestuursdeelname hebben Open Vld en Groen een puinhoop nagelaten in dit dossier van de Paterskerk. Dàt was pas een stilstand waarbij geen enkele ontwikkelaar nog een millimeter voor of achteruit kon in de gecreëerde doolhof. Er werden beloftes gedaan aan ontwikkelaars. Sommigen werden verplicht aan elkaar vastgeklonken met tal van juridische procedures tot gevolg. Dit bleek het beste recept om nooit tot uitvoering te komen. Open Vld en haar ‘einzelgänger’ schepen CDW hebben nooit een budget voorzien om te investeren in een ondergrondse parking. Er was geen enkele afspraak over hoe een samenwerking met de private ontwikkelaar er zou moeten uitzien. Het bleef bij O-VLD tot op vandaag bij slogans, zonder concrete stappen of budget.”
Analyse
Danny Plaetinck : “De huidige meerderheid daarentegen heeft aanvankelijk wél een budget voorzien voor een eventuele investering in het bouwproject. Maar een grondige analyse noopt ons nu tot het verlaten van de piste van het aanleggen van een eigen ondergrondse parking. De ruime parking van de private investeerders voor de appartementen en winkels kan inmiddels wél uitgevoerd worden volgens geldende parkeernormen.

De analyse legt vier duidelijke problemen bloot:

1. Een eerste probleem, waar CDW vlotjes aan voorbij gaat, is dat de gronden van Decora-Dreamland geen eigendom zijn van de stad Eeklo. De grote historische blunder is dat deze gebouwen indertijd niet door de stad zelf zijn aangekocht, ondanks het duidelijk aanbod. Dan zou onder meer een publiek-private samenwerking op eigen grond mogelijk geweest zijn.
2. Een tweede groot probleem waar Open Vld aan voorbijgaat, is de wet op overheidsopdrachten die zegt dat een overheid niet rechtstreeks mag samenwerken met een private partij. Die samenwerkingsvormen zijn zeer complex, juridisch zeer delicaat, nemen organisatorisch veel tijd in beslag en houden grote financiële risico’s in. Iemand met zoveel kritiek op zogenoemde besluitloosheid en stilstand kreeg zelf in 9 jaar tijd dit proces niet in gang . Vond geen budget, had geen plan en geen visie. Enkel wensballonnetjes.
3. Een derde probleem is dat de hele site van de Paterskerk nu al jaren stilligt. Maar vandaag, door de inspanningen van het huidige bestuur, is de ontwikkelaar opnieuw vol enthousiasme herstart met de ontwikkeling van het woon- winkelcomplex. De impact ervan op ons stadscentrum zal immens zijn. De kankerplek midden in ons centrum zal op korte termijn een oplossing krijgen, wat O-VLD ook beweert !
We zullen dan ook snel een zachte wandel- en fietsdoorsteek tussen Ten Doorn en de Markt realiseren langsheen de Paterskerk, als ontlasting van de Kaaistraat.
4. Een vierde probleem is natuurlijk ook het bedrieglijk voorgelegde kostenplaatje. Een parkeerplaats in zijn ondergrondse parking naast de Paterskerk zou (wegens de bouwtechnisch moeilijke ondergrond en stabiliteit) volgens de promotor 60.000 euro per stuk moeten kosten aan de stad. Voor 200 plaatsen is dit 12 miljoen euro en niét 6 miljoen zoals Open Vld berekent. Enkel voor de parking wel te verstaan! Zij rekenen blijkbaar met halve parkeerplaatsen van 30.000 euro ... De terugverdientijd is ook geen 10 jaar, maar 35 à 40 jaar, mét afschaffing van het gratis halfuur parkeren. De bewering van CDW zou aan het huidig tarief van 1 €/per uur enkel kunnen met een onrealistische bezettingsgraad van 24/24, 365 dagen per jaar, zonder gratis halfuurtje, ofwel met een drastische verhoging van het parkeertarief. Wie is met dergelijke berekeningen ‘uit de losse pols’ gebaat ? Zou dit verantwoord beleid zijn of een onbetaalbare hypotheek op de toekomst?”
Alternatieven voor publiek parkeren.
“De huidige coalitie heeft wel degelijk geluisterd naar de wensen van bewoners en lokale handel, om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid, zeker nadat de markt een aantrekkelijke opsmuk krijgt en parkeervrij zal worden.
Die alternatieven bestaan uit meerdere parkings aan de rand van het centrum, voor een goede bereikbaarheid vanuit alle richtingen.
Een eerste centrum-randparking voor 65 wagens komt op de site van de oude rijkswachtkazerne. Na jaren besluitloosheid heeft de huidige meerderheid eindelijk de site kunnen verwerven, op 350m van het centrum.
Een tweede centrum-randparking wordt aangelegd op de Zuidkaai (waar nu wild geparkeerd wordt).Op het Jan-Frans-Willemsplein tenslotte kan, mits hertekening, wellicht een parking met 2 verdiepingen aangelegd worden. Hier hebben we mogelijkheden omdat het onze eigendom is. “
Eindelijk een visie op de toekomst
Hilde Lampaert: “Sinds oktober 2021 hebben we, in goede samenwerking met de dienst lokale economie en de Economische Raad, gewerkt aan een strategische- en lange termijnvisie ivm ondernemerschap in Eeklo. Een strategisch commercieel plan met een duidelijke visie op onze toekomst, gelinkt aan concrete acties en met centen. Zo komt er een renovatiepremie voor commerciële panden, een pop-up reglement en een starterspremie. En ook een belasting op leegstaande handelspanden, die nodig is om die panden te heractiveren en er opnieuw handel in te krijgen. We zullen de eigenaars helpen waar we kunnen, niet door te bestraffen maar om de winkels nieuw leven in te blazen. Dat we met dit alles op de goede weg zijn bewijst intussen signalen en hulp van de overheid met enkele initiatieven. Van Minister Crevits kregen we een (prof)ploeg van experten toegezegd. We werden laureaat van de ‘Winkel hier’ award met een subsidie van 100.000 euro van Minister Brouns om te investeren in gevelrenovatie van winkelpanden.”

Palmares
Hilde Lampaert: “En dat is niet alles ! Volgend jaar starten we met een City Marketing Plan, waarmee we Eeklo in de verf kunnen zetten, en toeristen en burgers uit de ons omliggende gemeenten nog méér naar Eeklo zullen halen. Het huidig college is, met respect voor elkaars programma en beleidsaccenten, een goede ploeg, maar we werken nog maar 1 jaar samen. Geef ons opbeurende krediet in plaats van afbrekende kritiek.“
“Op slechts één jaar tijd kan de huidige meerderheid al een aardig palmares voorleggen, dat stevig contrasteert met de vroegere besluitloosheid en stilstand. Voor de vuist weg een onvolledig lijstje:
De aanleg van de Ring, hét belangrijkste dossier voor Eeklo, is eindelijk herstart, ondanks vertragingsmaneuvers.
Grondige renovatie van het stadhuis en van de Sint-Vincentiuskerk. De N-VA heeft hiervoor na 10 jaar eindelijk voor meer dan 1miljoen € Vlaamse subsidies kunnen losmaken. De verbouwing van het cultuurcentrum De Herbakker is in uitvoering en wordt opgeleverd in het najaar van 2023.
De verbouwing van de kunstacademie wordt in 2023 uitgevoerd met een enorme energiewinst voor dit gebouw.
De realisatie van de Hartwijk, die meer dan 5 jaar stof ligt te vergaren, wordt geactiveerd.
Een nieuwe hondenlosloopweide aan het oude zwembad wordt in december geopend.
Tal van ruimtelijke uitvoeringsplannen en particuliere bouwprojecten zijn heropgestart nadat ze vroeger stilgevallen waren. Huisvesting krijgt een no nonsense aanpak om de leegstand en verkrotting tegen te gaan.
De middenberm kreeg eindelijk een aantrekkelijke afwerking en de Leopoldlaan wordt opnieuw aangelegd. Financiën worden goed onder controle gehouden ondanks deze moeilijke budgettaire tijden.

“Wij kunnen dit alles bezwaarlijk ‘stilstand’ noemen. Afgaand op de vele positieve reacties wordt deze nieuwe wind van de huidige bestuursploeg SMS-CD&V en N-VA duidelijk gesmaakt bij de Eeklonaar. Tot spijt van wie het blijkbaar erg benijdt… “
Redactie Taptoe

Foto: Danny Plaetinck & Hilde Lampaert