• Maldegem
05/11/2013

Vlaams minister Philippe Muyters heeft het beroep van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar tegen het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Woonzorgcentrum Kleit” verworpen. ‘Dankzij deze beslissing van de minister kan vzw Philippus Neri een nieuw en noodzakelijk woonzorgcentrum realiseren, kan het gemeentebestuur de kern van Kleit verdichten en kan FC Kleit uitbreiden van één naar twee volwaardige speelterreinen’, klinkt het.‘Dankzij dit besluit van minister Muyters kunnen we de vergrijzing in Maldegem kwalitatief aanpakken’, zegt schepen Erwin Goethals. ‘Maldegem kent een sterke vergrijzing. Bijna 20 procent van onze inwoners is ouder dan 65 jaar. Een derde hiervan is ouder dan 80. Bevolkingsstudies tonen ook aan dat de vergrijzingsdruk de komende jaren sterk zal toenemen.’ ‘Bovendien stelt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid dat er in Maldegem 343 woongelegenheden nodig zijn. Hiervan zijn er slechts 188 erkend. Iets meer dan de helft dus’, vervolgt Goethals. ‘Voor assistentiewoningen stelt datzelfde agentschap vast dat er 126 nodig zijn. Hiervan zijn er reeds 99 door het OCMW gerealiseerd/in realisatie. Kortom, een bijkomend woonzorgcentrum is noodzakelijk.’Ongunstig adviesOp 30 mei 2013 werd het RUP voorgelegd aan de gemeenteraad. Enkel de meerderheid keurde dit goed, de andere partijen onthielden zich. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar bracht in augustus echter een ongunstig advies uit over dit RUP omwille van strijdigheid met bepaalde principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het gemeentebestuur weerlegde dit advies bij minister Muyters. ‘We zijn bijzonder verheugd dat minister Muyters onze argumentatie heeft gevolgd’, zegt schepen en Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman. ‘Tijdens een hoorzitting in Brussel heb ik het RUP ten volle verdedigd. De argumentatie was dan ook duidelijk: demografische gegevens tonen aan dat Maldegem wordt geconfronteerd met een vergrijzingsgolf; de klemtoon werd gelegd op de combinatie van sociale voorzieningen, zorg- en assistentiewoningen en recreatieve mogelijkheden. Het gewestplan voorzag dit niet. Daarom was dit RUP noodzakelijk. Bovendien schept zo’n woonzorgcentrum heel wat werkgelegenheid voor verplegers, maatschappelijk werkers, poetsdiensten …’, aldus een tevreden Valerie Taeldeman. ConcreetHet RUP zet een deel van het woonuitbreidingsgebied om in gemeenschapszone waardoor er een woonzorgcentrum kan worden gebouwd. De vzw Philippus Neri (uitbater van zorginstellingen) heeft een bouwaanvraag ingediend voor het Woonzorgcentrum Kleit. Dit bestaat uit een woonzorgcentrum met parking en twee aansluitende zones voor serviceflats en bejaarden- en assistentiewoningen. ‘Het gemeentebestuur zal samenzitten met het bestuur van FC Kleit om een concrete timing en het budget te bespreken voor de uitbreiding van één naar twee volwaardige speelterreinen. Op deze manier komt FC Kleit in aanmerking voor officiële wedstrijden. FC Kleit piekt met veel jeugdspelers en telt maar liefst 17 ploegen. Het RUP voorziet eveneens in de uitbreiding en afwerking van de sociale woonwijk Krakkeveld’, klinkt het.    (Michel Wijne)