• Meetjesland
06/03/2022
Bij het ter perse gaan van dit Taptoe nummer was het overzicht nog niet compleet. Maar toch was de solidariteit onder onze bevolking al volop voelbaar. Vooral op onze bladzijden Weeknieuws (blz.18 en 19) zijn reeds enkele meldingen zichtbaar. Onze redactie kreeg de laatste dagen al enkele berichten van gemeenten (o.a. Kaprijke) die oproepen tot steun en vooral met #PlekVrij aanzetten om vluchtelingen een onderdak te verschaffen. Toch willen we als informatieblad een klein overzicht geven van de hulpmiddelen die momenteel – voor zover bekend – de ronde doen. Zelf een steentje bijdragen Met de oorlog in Oekraïne komt binnen Europa een nieuwe vluchtelingenstroom op gang. Terwijl de oorlog verder woedt, groeit de solidariteit onder de bevolking. Gemeenten – ook in onze streek - kregen al veel vragen van inwoners die vluchtelingen thuis willen opvangen. Andere mensen richten zich dan weer tot het Rode Kruis om spullen te sturen naar gezinnen die in Oekraïne blijven. Vluchtelingen opvangen Op dit moment worden de meeste vluchtelingen opgevangen in de buurlanden van Oekraïne, maar wellicht komt een deel van hen ook naar België. Het is daarom dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi met een apart systeem kwam om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Ze zullen geen langdurige asielprocedure moeten opstarten, maar krijgen automatisch een verblijfsvergunning. Ze kunnen ook gratis met de trein naar België reizen en krijgen alle sociale voorzieningen die ook Belgen genieten. “De bedoeling is dat die personen gecentraliseerd in Brussel terechtkomen, in het voormalig ziekenhuis van Jules Bordet”, zei Mahdi daarover. Oekraïners zouden daar een aantal dagen kunnen verblijven, waarna ze kunnen doorstromen naar de lokale opvang in de gemeenten. Het is op dat niveau dat je zelf kan helpen. Wie een kamer of een ruimte vrij heeft, kan zich melden bij zijn gemeente of stad onder de hashtag #PlekVrij. Op die manier kunnen gemeenten bij jou aankloppen als er opvangplaatsen nodig zijn. Voor Kaprijike: www.kaprijke.bed/crisishuisvesting-oekraïne Financiële hulp Wie de Oekraïners in het land zelf wil helpen, kan dat op dit moment het beste doen door geld over te schrijven. “Sinds vorige week hebben wij dagelijks overleg met alle Rode Kruis-geledingen in Europa. Dus ook met de mensen van het Rode Kruis in Oekraïne en de omliggende landen”, schetst Jan Poté, woordvoerder van Rode Kruis Vlaanderen. “Het eerste wat zij op dit moment vragen, zijn financiële middelen om voedsel, water en medicijnen te kunnen kopen. Wij hebben zelf uit ons noodhulpfonds 250.000 euro vrijgemaakt en we hebben ook een rekening geopend waarop mensen geld kunnen storten.” Als je geld wil storten, kan dat op rek.nr. BE53 0000 0000 5353, met de vermelding “Oekraïne” Poté benadrukt dat de noden van de Oekraïners natuurlijk altijd kunnen veranderen. “Op dit ogenblik zijn het financiële middelen, maar die vraag kan elke dag wijzigen. Zo hebben we een paar uur geleden nog de vraag gekregen om 100.000 lege bloedzakken naar daar te sturen”, zegt hij in “De wereld vandaag” op Radio 1. Meer uitgebreide financiële hulp De leden van Consortium 12-12 (Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam België, Plan International België, Rode Kruis Vlaanderen en UNICEF) lanceerden een gezamenlijke oproep om nodige financiële middelen in te zamelen om humanitaire operaties te financieren in Oekraïne en in de omliggende buurlanden die geconfronteerd worden met een sterke instroom van vluchtelingen. Voor de Oekraïense bevolking escaleren de huidige ontwikkelingen zich in een ware humanitaire ramp. Mensen raken gewond of worden gedood. Gezinnen worden van elkaar gescheiden. Zo’n 500.000 mensen zijn ondertussen het land ontvlucht. Die mensen hebben dringend onze hulp nodig”, luidt het. Oekraïne 12-12 roept op om te doneren voor de getroffen kinderen, vrouwen en mannen. “De nood is hoog. Er is nood aan onderdak, beschuttingsmateriaal, zuiver drinkwater, voeding, gezondheidszorg, maar ook aan bescherming en psychosociale traumabehandeling.” Giften zijn welkom via het 12-12 bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 en online via www.1212.be (PDB)