• Meetjesland

Tijdens het symposium 'Voorbij de beperking' tekenden de 12 Meetjeslandse gemeenten een charter om zich te engageren voor integrale toegankelijkheid. Het symposium werd georganiseerd naar aanleiding van 'vijf jaar Fit-o-special', een sporthappening voor personen met een mentale beperking uit de regio Meetjesland en omstreken.

FIT-O-SPECIAL
Met deze sporthappening pleiten de initiatiefnemers voor toegankelijkheid, mobiliteit en integratie in sportclubs en andere vrijetijdsinitiatieven.
'Naar aanleiding van 5 jaar Fit-o-special willen wij ook de lokale overheden uitdagen om zich te engageren voor integrale toegankelijkheid.' zegt Eddy Temmerman, voorzitter van de stuurgroep Fit-o-special.

INCLUSIEF BELEID
Op het symposium tekenen de 12 lokale besturen van het Meetjesland een charter voor een 'inclusief beleid'. Op een tiental relevante beleidsdomeinen worden aanpassingen voorzien. Zo kunnen mensen met een beperking volwaardig deelnemen aan het maatschappelijk leven en krijgen ze maximale ontplooiingskansen.
'Met de ondertekening van het charter profileren de Meetjeslandse gemeenten zich als integraal toegankelijke regio, een voorbeeld voor Vlaanderen' zegt Dirk Van Hoye, voorzitter van het Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland.
Het symposium was een initiatief van CM Midden-Vlaanderen, Streekplatform+ Meetjesland, vzw De Triangel, vzw De Vierklaver, Sociaal Huis en Stad Eeklo, Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland, Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap, ACW Gent-Eeklo, Provincie Oost-Vlaanderen (dienst Maatschappelijke Participatie en dienst Sport), Instituut voor verpleegkunde Sint-Vincentius, vzw College O.L.V.-ten-Doorn, Vrije tijd Oranje vzw en Ziekenzorg CM.