• Maldegem
19/12/2021

Amper enkele ogenblikken nadat Peter Van Hecke in de gemeenteraad had aangekondigd dat hij vanaf 1 januari 2022 geen schepen meer wil zijn, zorgde hij voor een explosieve verrassing in die raad. Actiegroep Red Reesinghe had (met steun van duizenden handtekeningen) namelijk een amendement laten voorleggen om het Reesinghegebied om te vormen naar landbouwgebied. Het amendement werd tegen de zin van de meerderheid verrassend goedgekeurd met 13 stemmen tegen 12…. dankzij de beslissende ja-stem van Peter Van Hecke. Normaal heeft de Maldegemse meerderheid een comfortabel overschot van 17 zetels (op 27. Wat was er gebeurd?
Barst in de coalitie?
Op donderdag 16 december kwam een burgervoorstel voor de herbestemming van Reesinghe op de gemeenteraad. De actiegroep ‘Red Reesinghe’, die niet wil dat er in het gebied wordt gebouwd, wilde de gronden herbestemmen van woonuitbreidingsgebied tot landbouwgrond en had genoeg handtekeningen verzameld om dit in de gemeenteraad te laten behandelen. De oppositiepartijen waren voor, de meerderheidspartijen tegen, maar dat was zonder rekening te houden met ontslagnemend schepen Peter Van Hecke (Open VLD) die het voorstel van de oppositie mee goedkeurde, waardoor het punt toch een meerderheid haalde, mede door de (tactische ?)afwezigheid van twee gemeenteraadsleden van de meerderheid. Door de tegenstem van Peter Van Hecke en twee afwezige N-VA ‘ers ontstond er plots een meerderheid vanuit de oppositie en raakte het voorstel goedgekeurd. Op onze vraag naar de reden van de dissidente stemmen bij N-VA, kregen we geen gehoor bij de partij. Burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD) had het liever anders gezien maar gaf onmiddellijk aan dat hij de beslissing van de gemeenteraad loyaal zou laten uitvoeren.
Onmiddellijk staken ook speculaties de kop op of dit op een mogelijke (eerste) barst in de coalitie wees?
Probleem opgelost….
of juist niet?
Taptoe ging na of met deze beslissing nu definitief het doek valt over de maandenlange heisa rond Reesinghe. Want nu lijkt het erop dat de oppositie en Red Reesinghe onverwacht hun slag hebben thuisgehaald en het probleem van de baan is. Na de omvorming tot landbouwgebied zijn bouwprojecten immers niet meer mogelijk en daar was het de actiegroep tenslotte om te doen. De vrees bestond immers bij Red Reesinghe dat de bouwpromotor nog steeds wilde bouwen op een perceel van 6 hectare, achter de oude rijkswachtkazerne, en dat deze plannen door het gemeentebestuur werden gesteund. Burgemeester Bart Van Hulle ontkent dit alles echter en gaf ons hierover volgende uitleg. “Woonuitbreidings-gebieden zijn in 1975 ontstaan. Ondertussen zijn ook die gronden in Reesinghe van eigenaar veranderd en dus ooit aangekocht aan de waarde van woonuitbreidingsgebied. Wij zijn als liberale partij gekant tegen het feit dat met één pennentrek (de omvorming naar landbouwgebied, nvdr) de grondwaarde voor die eigenaars plots wordt gekelderd. Dit kun je echt niet maken. Nochtans is voor iedereen, oppositie en meerderheid, de doelstelling dezelfde: wij willen van Reesinghe een groene long in de gemeente maken”, verzekert Van Hulle. “Maar we verschillen dus fundamenteel van mening over de te volgen weg naar de realisatie van die groene long. Ikzelf had dit doel liever bereikt in overleg met de eigenaars. Want ondertussen hadden we daar ook al een stuk bos en weide met de gemeente aangekocht aan de prijs van woonuitbreidingsgebied. Door nu een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan te (moeten) maken zijn we voor minstens twee jaar weg, zeer waarschijnlijk zelfs vijf jaar, want ik verwacht dat de eigenaars zeker in beroep zullen gaan tegen de omvorming tot landbouwgrond. We verliezen dus tijd en we morrelen aan het eigendomsrecht met deze aanpak. Maar ik respecteer de democratische beslissing van de gemeenteraad en dus zullen we ze loyaal uitvoeren”, aldus nog burgemeester Van Hulle.
(Ives Boone)