• Maldegem
14/11/2016

Bij een groot deel van de bewoners van het Maldegemse centrum en de middenstand staan de zenuwen deze dagen hooggespannen. Op de volgende gemeenteraad staat immers de goedkeuring van de belofte tot verkoop van de site Vercauteren - Van Mullem op de agenda. Hierdoor zouden de 50 parkeerplaatsen aan sporthal Vercauteren verdwijnen. Op de site komt een nieuwbouw. “In november 2013 liet het gemeentebestuur in zijn infokrant weten dat het de Sporthal Vercauteren zou verkopen met behoud van parking”, zegt Louis Posman, die in de Noordstraat op huisnummer 111 woont. “In de originele verkoopsvoorwaarden werden de mensen gerustgesteld. Het parkeren diende volledig ondergronds te gebeuren, waarbij zowel ruimte moest voorzien zijn voor de nieuwe woonentiteiten als om het huidige publieke parkeeraanbod (49 gratis parkeerplaatsen ) op te vangen”, aldus Louis Posman. “In de nieuwe verkoopsvoorwaarden staat genoteerd dat er 12 bovengrondse parkeerplaatsen moeten zijn voor het publiek en als de bouwpromotor geen zin heeft, mag hij deze plaatsen reduceren tot nul mits een vergoeding van 7500 euro per parkeerplaats.” Ook Tom Remmerie, die in de Noordstraat op huisnummer 18 woont, is niet te spreken over de aanpak en communicatie van de gemeente Maldegem. “Ongelooflijk dat over een dossier met zo’n grote impact zo amateuristisch gecommuniceerd wordt. Er werd voor de bewoners zelfs geen infovergadering georganiseerd.” “Daar komt nog bij dat de CD&V op pagina 13 van haar verkiezingsprogramma vermeldde ‘Behouden en waar mogelijk creëren van bijkomende parkeergelegenheden in de verschillende leefkernen’.” “De aanpassingen aan de verkoopsvoorwaarden van de site van Mullem werden door de meerderheid goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 29 september 2016”, zegt gemeenteraadslid Arnout De Lille (N-VA). “Uiteraard stemden wij tegen.” “Je moet dit dossier wel in perspectief zien”, reageert burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V). “Wij hebben altijd gezegd dat we met de nieuwe eigenaar zouden bespreken wat er mogelijk is op het gebied van parkeerplaatsen. Bovendien zegt niemand dat er op andere locaties geen extra parkeerplaatsen kunnen gecreëerd worden. Zo plannen we in de toekomst een extra parking aan Hof Ter Ede.” “Ik vind het erg jammer dat heel dit protest politiek gestuurd wordt”, aldus burgemeester Marleen Van den Bussche.(CD&V).(Michel Wijne)